LV/Prabhupada 0899 - Dievs Nozīmē Bez Konkurences: Viens. Dievs ir Viens. Neviens Nav Dižāks par Viņu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dievs Nozīmē Bez Konkurences: Viens. Dievs ir Viens. Neviens Nav Dižāks par Viņu
- Prabhupāda 0899


730415 - Lecture SB 01.08.23 - Los Angeles

Tulkojums: Ak, Hrišīkēša, jutekļu saimnieks un Kungs starp Kungiem, Tu esi atbrīvojis Savu Māti, Dēvakī, kas ilgu laiku bija ieslodzīta un cieta no skaudīgā valdnieka Kamsas rokas, Tu izglābi mani un manus bērnus nu nepārtrauktajām briesmām."

Prabhupāda: Tāds ir bhaktu stāvoklis, Dēvakī, kas ir Krišnas māte... Viņa nav parasta sieviete. Kas var kļūt par Dieva Augstākās Personības māti? Pats attīstītākais bhakta, tādēļ Krišna piekritis kļūt par viņas dēlu. Savā iepriekšējā dzīvē vīrs un sieva veica smagas askēzes, un, kad Krišna parādījās viņu priekšā un vēlējās dot viņiem svētību, viņi vēlējās Dievam līdzīgu dēlu. Kur gan atrodama Dievam līdzīga persona? Tas nav iespējams. Dievam nav līdzīgo, nav neviena varenāka. Asamordhva. Tas ir Dievs. Dievam nevar būt sāncenšu: "Tu esi Dievs, es esmu Dievs, viņš ir Dievs." Nē. Tie ir suņi. Ne Dievs. Dievam nav sāncenšu: viens. Dievs ir viens. Neviens nav dižens... asamordhva. Neviens nav par Viņu dižāks. Neviens nav viņam līdzīgs. Ikviens ir zemāks. Ekale īśvara kṛṣṇa āra saba bhṛtya (ČČ Ādi 5.142). Vienīgais saimnieks ir Krišna, Dievs, un pārējie ir kalpi. Lai nu paliek. Pat ja viņš ir Brahma, Višnu vai Šiva, lieli, vareni padievi. Ko tad teikt par citiem?

Śiva-viriñci-nutam (ŠB 11.5.33). Šāstrās teikts, ka Viņam cieņu izrāda Kungs Šiva un Kungs Brahma. Viņi ir augstākā līmeņa padievi. Pārāki par cilvēkiem ir padievi. Mēs esam cilvēki, zem mums ir zemāka līmeņa dzīvnieki. Līdzīgi pār mums ir padievi. Un pats svarīgākais padievs ir Kungs Brahma, Kungs Šiva. Kungs Brahma ir šī Visuma Radītājs, un Kungs Šiva ir Visuma iznīcinātājs. Un Kungs Višnu ir uzturētājs. Kungs Višnu ir Pats Krišna. Šīs materiālās pasaules izturēšanai ir trīs gunas, satva guna, radža guna un tama guna. Katrs no tiem ir atbildīgs par savu jomu. Kungs Višnu uzņēmies satva gunas pārvaldību. Kungs Brahma pārvalda radža gunas nodaļu, Kungs Šiva ir uzņēmies pārraudzīt tama gunas jomu. Viņi neatrodas šo gunu ietekmē. Tāpat kā cietuma uzraugi. Viņš nav cietumnieks bet cietuma uzraugs. Līdzīgi Kungs Šiva, Kungs Višnu, Kungs Brahma, lai gan viņi kontrolē katrs savu nodaļu, viņi nav to akļautībā. Mēs varam kļūdīties.

Taču Hrišīkēša, Krišna ir Augstākais kontrolētājs. Hrišīka. Hrišīka nozīmē jutekļi. Mēs baudām savus jutekļus, bet galu galā kontrolētājs ir Krišna. Pieņemsim, šī ir mana roka. Es apgalvoju, ka tā ir mana: "Es tevi kārtīgi iedunkāšu..." esmu ļoti lepns. Bet es neesmu kontrolētājs. Kontrolētājs ir Krišna. Ja Viņš atņems tavas rokas spējas, tā kļūs paralizēta. Lai gan jūs apgalvojat, ka tā ir jūsu roka, ka to izmantosiet, bet, kad tā ir paralizēta, jūs nespējat darīt neko. Tādēļ man var piederēt šī roka ar Krišnas žēlastību, bet es neesmu kontrolētājs. Tādēļ saprātīgs cilvēks domās, ka, ja šo roku galu galā kontrolē Krišna, tā domāta Krišnam. Tāda ir loģiska spriešana.