LV/Prabhupada 0913 - Krišnam Nav ne Pagātnes, ne Tagadnes, ne Nākotnes. Tādēļ Viņš ir Mūžīgs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnam Nav ne Pagātnes, ne Tagadnes, ne Nākotnes. Tādēļ Viņš ir Mūžīgs - Prabhupāda 0913


730420 - Lecture SB 01.08.28 - Los Angeles

Šī atbrīve ir pieejma visiem. Samaṁ carantam. Krišna nesaka, ka: 'Nāc pie Manis. Tu tiksi atbrīvots." Nē. Viņš ir pieejams visiem. Viņš saka: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Viņš runā ar visiem. Viņš nerunā tikai ar Ardžunu. Viņš runā ar visiem. Bhagavad-gītā tiek runāts ne tikai par Ardžunu. Ardžuna tikai ir mērķis. Bet tiek stāstīts visu cilvēku labā. Ir jāizmanto šī priekšrocība. Samaṁ carantam. Viņš nav neobjektīvs, ka "Kļūstiet..." Tāpat kā saules gaisma. Tā ir vienlīdzīga: "Šeit ir nabags, zemas kārtas cilvēks, te ir cūka. Es nespīdēšu šeit." Nē. Saule izturas vienlīdzīgi pret visiem. Tas ir jāizmanto. Saules gaisma ir pieejama, bet, ja aizverat savas durvis, ja jūs vēlaties būt melnā tumsā, tā ir jūsu darīšana.

Līdzīgi Krišna ir visur un visiem. Krišna ganatvs jūs pieņemt, līdzko sevi uzticat. Samaṁ carantam. Ierobežojumu nav. Krišna saka: māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ (BG 9.32). Viņi atdala zemākās un augstākās kārtas. Krišna saka: "Pat tā sauktā zemākā kārta nav svarīga, ja viņš vēršas pie Manis, arī viņš ir tiesīgs atgriezties atpakaļ mājās pie Manis." Samaṁ carantam.

Un Viņš ir mūžīgais laiks. Viss notiek laikā. Mūsu laika skaitļošanā ir pagātne, tagadne un nākotne. Tas ir relatīvi. Mēs reic to apspriedām. Šī pagātne, tagadne un nākotne ir relatīvi jēdzieni. Mazai skudriņai pagātne, tagadne un nākotne atšķiras no manas pagātnes, tagadnes un nākotnes. Relatīvs jēdziens. Līdzīgi Brahmas pagātne, tagadne un nākotne atšķiras no manas pagātnes, tagadnes un nākotnes. Bet Krišnam nav pagātnes, tagadnes un nākotnes. Tādēļ Viņš ir mūžīgs. Mums ir pagātne, tagadne un nākotne, jo mēs mainām šo ķermeni. Nu mums ir šis ķermenis... Tam ir datums. Tādā un tādā datumā es piedzimu savai mātei un tēvam. Nu šis ķermenis pastāvēs kādu laiku. Tas augs. Tas radīs blakusproduktus, tas novecos. Tad izdēdēs un pazudīs. Beigas. Vairs šī ķermeņa nebūs. Jūs pieņemsiet citu ķermeni. Ķermenim pienāks gals. Šī ķermeņa vēsture, pagātne, tagadne un nākotne beigsies. Jūs pieņemsiet citu ķermeni. Atkal sāksies jūsu pagātne, tagadne un nākotne. Bet Krišnam nav pagātnes, tagadnes un nākotnes, jo Viņš nemaina Savu ķermeni. Tāda ir atšķirība starp mums un Krišnu.

Tāpat kā Krišna teica Ardžunam, ka: "Pagātnē es šo Bhagavad-gītas filozofiju atklāju saules dievam." Ardžuna tam nespēja noticēt. Ardžuna zināja visu, bet mūsu izglītošanas nolūkos viņš uzdeva jautājumu, ka: "Krišna, mēs dzīvojam tagad, mēs piedzimām ap to pašu laiku. Kā lai es noticu, ka Tu teici šo filozofiju saules dievam? Un atbilde bija: "Mans dārgais Ardžuna, arī tu tur biji, bet esi aizmirsis. Es neesmu aizmirsis. Tāda ir atšķirība." Pagātne, tagadne, nākotne ir cilvēkiem, kas aizmirsuši. Bet kas neaizmirst, kas paliek mūžīgi, tiem nav pagātnes, tagadnes, nākotnes. Tādēļ Kuntī vēršas pie Krišnas kā mūžīgā. Manye tvāṁ kālam. Un tā kā Viņš ir mūžīgs, īśānam, Viņš ir pilnīgs kontrolētājs. Kuntī saka: manye, "es domāju..." Pēc Krišnas uzvedības viņa varēja saprast, ka Krišna ir mūžīgs, Augstākais Kontrolētājs. Anādi-nidhanam. Anādi-nidhana... Nav sākuma un beigu. Tādēļ vibhum.