LV/Prabhupada 0914 - Matērija ir Viena Krišnas Enerģija, Gars ir Cita Enerģija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Matērija ir Viena Krišnas Enerģija, Gars ir Cita Enerģija
- Prabhupāda 0914


730420 - Lecture SB 01.08.28 - Los Angeles

Prabhupāda: Vibhu nozīmē Augstākais, augstākais Vibhu. Mēs esam aṇu, mazākie, Krišna ir lielākais. Arī Krišna, jo mēs esam neatņemama Krišnas daļiņa. Tādēļ Krišna ir gan mazākais, gan lielākais. Mēs esam tikai mazākiem, bet Krišna ir abi. Krišna, vibhu, dižākais, nozīmē visu iekļaujošs. Ja jums ir liels maiss, jūs tur varat ielikt tik daudz lietu. Mazā somā jūs to nevarat.

Krišna ir vibhu. Viņš irkļauj laiku, pagātni, tagadni un nākotni. Viņš irkļauj visu un ir viss. Tas ir vibhu, visaptverošs. Krišna ir visur. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham (Bs. 5.35.). Brahma-samhitā teikts, ka Krišna... Jo bez Krišnas nevar attīstīties matērija. Zinātnieki-ateisti saka, ka dzīvība rodas no matērijas. Tās ir blēņas. Nē. Matērija ir viena Krišnas enerģija, gars ir cita. Gars ir pārāka enerģija, matērija ir zemāka līmeņa. Matērija attīstās saskarsmē ar augstāko enerģiju.

Tāpat kā šī valsts, Amerika. Tā pati Amerika bija pirms divsimt gadiem, trīssimt gadiem, zeme, bet tā nebija attīstīta. Taču pāris augstāku dzīvo būtņu dēļ, kas ieradās no Eiropas, nu Amerika ir tik attīstīta. Tādēļ attīstības cēlonis ir augstāka līmeņa enerģija. Zemāka enerģija nozīmē, ka ir tik daudz brīvas zemes. Tāpat kā Āfrika, Austrālija. Tās sauc par neattīstītām. Kāpēc neattīstītas? Jo pie tās nav pieskārusies augstāka līmeņa enerģija, dzīvā būtne. Tiklīdz augstāka līmeņa enerģija, dzīvā būtne, sāks tajā darboties, tā pati zeme attīstīs tik daudzas rūpnīcas, mājas, pilsētas, ceļus, automašīnas, visu, ko var attīstīt. Tādēļ varam secināt, ka matērija neattīstās pati no sevis. Nē. Tas nav iespējams. Augstākajai enerģijai tai jāoieskaras. Tad tā darbosies. Ir tik daudz iekārtu. Tā ir matērija. Zemākā enerģija. Ja nav vadītāja iekārtai, tā nedarbosies. Pirmšķirīga automāšīna, ļoti dārga mašīna, bet ja nav šofera, tā tur var stāvēt miljoniem gadu. Tai nav jēgas. Trūkst veselā saprāta. Matērija nespēj darboties neatkarīgi, ja vien nav augstākas enerģijas, dzīvās būtnes, kas to iedarbina. Tas ir veselais saprāts. Kā šie muļķa zinātnieki var teikt, ka dzīvība attīstās no matērijas! Nē. Kā to var secināt. Tam nav piemēru. Viņiem nav gana daudz zināšanu.

Šie visumi arī attīstījušies Krišnas klātbūtnē. Tādēļ Brahma samhitā teikts: aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-s... Viņi nu apgūst atomus. Tik daudz kas notiek, elektroni, protoni, kāpēc? Jo tur ir Krišna. Tā ir īsta zinātne. Krišnam nav pagātnes, pagadnes un nākotnes. Viņš ir mūžīgais laiks. Viņam nav sākuma, nav beigu. Viņš ir vienlīdzīgs pret visiem. Samaṁ carantam (ŠB 1.8.28). Mums vienkārši jāsagatavo sevi redzēt Krišnu, saprast Krišnu. Tāds ir Krišnas apziņas darbs. Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja, visa slava Šrīlam Prabhupādam!