LV/Prabhupada 0928 - Vienkārši Palieliniet Nesavtīgo Mīlestību uz Krišnu. Tāda ir Dzīves Pilnība

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vienkārši Palieliniet Nesavtīgo Mīlestību uz Krišnu. Tāda ir Dzīves Pilnība
- Prabhupāda 0928


730423 - Lecture SB 01.08.31 - Los Angeles

Prabhupāda: Mēs visi zinām, kāds ir prāta ātrums. Pat vienā desmittūkstošā sekundes daļā var pārvietoties miljoniem jūdžu. Prāta ātrums. Prāts ir tik ātrs. Jūs sēžat šeit, un, pieņemsim, esam redzējuši ko tādu, kas atrodas miljoniem jūdžu tālu, bet jūs nekavējoties varat... prāts to var nekavējoties. Tiek doti šie divi piemēri. Tikai paskat, cik viņi bija zinātniski. Šie nelieši saka, ka nav attīstītu prātu vai zinātnieku. Tad no kurienes nāk šie vārdi? Gaisa ātrums, prāta ātrums. Ja reiz viņiem nebija kāds eksperiments, kādas zināšanas. Kā gan sarakstītas šīs grāmatas?

Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi manasaḥ (BS 5.34). Un kā ātrās lidmašīnas tiek ražotas? Muni-puṅgavānām. To darīja dižākie zinātnieki un labākie domātāji. Tādas radīja viņi. Vai tā ir pilnība? Nē. 'pyasti yat prapada-sīmny avicintya-tattve. Tomēr jūs joprojām nespējat aptvert, kas ir šis radītais. Ja jūs esat tik attīstīti, ka spējat pārvietoties šādā ātrumā, ja esat dižākie zinātnieki un domātāji-filozofi, tomēr jūs joprojām nezināt. Tomēr.

Kā mēs varam apgūt Krišnu? Un Krišna ir radījis visas šīs lietas. Ja jūs nevarat saprast Krišnas radītās lietas, kā gan sapratīsiet Krišnu? Tas nav iespējams. Tādēļ šis Vrindāvanas prāta stāvoklis bhaktām ir pilnība. Viņi nemēģina saprast Krišnu. Viņi mēģina mīlēt Krišnu bez nosacījumiem. "Tā kā Krišna ir Dievs, tādēļ es mīlu..." Tā viņi nedomā. Krišna Vrindāvanā nav kā Dievs. Viņš tēli parastu govju ganuzēnu. Bet dažkārt Viņš pierāda, ka ir Dieva Augstākā Personība. Bet viņiem tas nerūp. Ārpus Vrindāvanas...

Tāpat kā Kuntīdevī. Kuntīdēvī nedzīvo Vrindāvanā. Viņa dzīvo Hastināpurā, ārpus Vrindāvanas. Ārpusē dzīvojošie bhaktas, kas nedzīvo Vrindāvanā, viņi pēta Vrindāvanas iedzīvotājus, cik diženi viņi ir. Bet Vrindāvanas iedzīvotājiem nerūp tas, cik dižens ir Krišna. Tāda ir atšķirība. Mūsu darbs ir vienkārši mīlēt Krišnu. Jo vairāk jūs mīlat Krišnu, jo pilnīgāki kļūstat. Nav nepieciešams saprast Krišnu, kā Viņš radījis. Tas viss šeit pieminēts. Krišna Sevi paskaidro Bhagavat-gītā ne vienu reizi vien. Nepūlieties tik daudz izzināt Krišnu. Tas nav iespējams. Vienkārši palieliniet nesavtīgo mīlestību pret Krišnu. Tāda ir dzīves pilnība.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Harē Krišna, džaja!