LV/Prabhupada 0948 - Šo Laikmetu Sauc Kali, Tas Nav Labs Laiks. Tikai Nesaprašanās un Ķīviņi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šo Laikmetu Sauc Kali, Tas Nav Labs Laiks. Tikai Nesaprašanās un Ķīviņi
- Prabhupāda 0948


720831 - Lecture - New Vrindaban, USA

Tāpat kā naktī mēs guļam savos jaukajos dzīvokļos, bet smalkais ķermenis mani nogādā kalna galā. Dažkārt mēs sapnī redzam, ka esam nonākuši kalna virsotnē, ļoti augstu, ka krītam. Lai gan patiesībā rupjais ķermenis guļ labā, ērtā guļvietā. Taču smalkais ķermenis mani nes. Mums ik dienas ir pieredze. Līdzīgi nāve nozīmē, ka mainās šis rupjais ķermenis. Tāpat kā jums ir krekls un mētelis. Jūs nomaināt mēteli, bet paturat kreklu. Galvenokārt jūs tā darāt. Līdzīvi es paturu savu smalko ķermeni, atmetu savu rupjo ķermeni - to sauc par nāvi. Un mani nes smalkais ķermenis citas mātes klēpī - tas notiek pēc dabas likumiem, es attīstu citu rupjo ķermeni, materiālu nodrošina māte. Ka ķermenis ir gatavs, es piedzimstu no mātes klēpja, atkal strādāju šajā smalkajā un rupjajā ķermenī. Un Bhāgavata-dharma nozīmē, ka mums jāpaceļas pār rupjo un smalko ķermeni, jānonāk garīgā ķermenī. Tas ir ļoti zinātniski. Un tiklīdz mēs iegūstam garīgu ķermeni, mukta saṅga, brīvi no rupjā un smalkā ķermeņa, mēs iegūstam savu īsto, garīgo ķermeni, tad patiesi jūtam laimi un neatkarību. Tas ir Krišnas apziņas process - augstākā svētība cilvēku sabiedrībai, jo tā mēģina nogādāt cilvēku garīgā ķermeņa līmenī, paceļ pāri rupjajam un smalkajam ķermenim. Tā ir augstākā pilnība. Cilvēka dzīve domāta, lai nonāktu šajā līmenī, garīgajā līmenī, paceltos pāri materiālajai dzīves uztverei. Tas ir iespējams. Tas ar laiku kļuvis viegli. Šo laikmeni sauc Kali, tas nav ļoti labs laiks. Tikai ķīviņi, cīņas, strīdi, pārpratumi. Šajā laikmetā tā visa ir papilnam. Tādēļ, lai nonāktu garīgā līmenī, šajā laikmetā jāpieliek pūles. Agrāk tas nebija tik grūti. Cilvēki viegli tika apmācīti Vēdu procesā. Bet nu cilvēki nav ieinteresēti. Viņus interesē tikai rupjais ķermenis, mazliet vairāk, tie, kas attīstītāki, smalkais ķermenis. Bet viņi nezina par garīgo ķermeni. Lai gan ir izglītības attīstība, nevienam nemāca par garīgo ķermeni. Viņus interesē vien rupjais un smalkais ķermenis.' Tādēļ šī Krišnas apziņas kustība ir ļoti svarīga. Tie, kas uzsākuši šo Krišnas apziņas kustību, ir ļoti veiksmīgi.