LV/Prabhupada 0955 - Lielākā Dzīvo Būtņu Daļa ir Garīgajā Pasaulē. Tikai Dažas Pagrimušas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Lielākā Dzīvo Būtņu Daļa ir Garīgajā Pasaulē. Tikai Dažas Pagrimušas - Prabhupāda 0955


750623 - Conversation - Los Angeles

Dr.Mize: Vai visas dvēseles, kas bija garīgajās debesīs, pagrima uzreiz vai dažādos laikos, vai arī ir dvēseles, kas vienmēr ir labas, nav muļķes, tādēļ nepagrimst?

Prabhupāda: Lielākā daļa, deviņdesmit procenti, vienmēr ir labas. Tās nekad nepagrimst.

Dr.Mize: Mēs esam starp desmit procentiem?

Prabhupāda: Jā. Vai mazāk. Materiālajā pasaulē visas dzīvās būtnes ir... Tāpat kā cietumā ir daži cilvēki, bet viņu nav vairākums. Vairākums ir ārpus cietuma. Līdzīgi lielākā daļa dzīvo būtņu, neatņemamas Dieva daļiņas, atrodas garīgajā pasaulē. Tikai dažas pagrimst.

Dr.Mize: Vai Krišna laicīgi zina, ka dvēseles mūs tik muļķīgas, ka pagrims?

Prabhupāda: Krišn? Jā Krišna zina, jo ir pilnīgs.

Dr.Mize: Vai pagrimst vēl vairāk dvēseļu?

Prabhupāda: Ne visu laiku, bet ir tieksme pagrimt, ne visām, bet tā kā ir neatkarība... Ne jau visiem patīk nepareizi izmantot savu neatkarību. Tas pats piemērs: Kā valdība būvē pilsētu, būvē arī cietumu, jo valdība zina, ka kāds būs noziedznieks, tādēļ jābūvē mītne arī viņiem. To ir ļoti viegli saprast. Nevis visi būs noziedznieki, bet valdība zina, ka daži būs. Citādi nevajadzētu būvēt cietumu. Kāds var teikt: "Kur ir noziedznieki? Jūs būvējat..." Valdība zina, ka tādi būs. Ja parasta valdība zina, kā gan Dievs var nezināt? Ir tieksme.

Dr.Mize: Šīs tieksmes cēlonis ir...?

Prabhupāda: Jā.

Dr. Mize: Kur rodas šī vēlēšanās nākt?

Prabhupāda: Tieksme nozīmē neatkarība. Ikviens zina, ka neatkarība nozīmē to izmantot pareizi, bet var arī izmantot nepareizi. Tā ir neatkarība. Ja tā ir tikai viena veida, ka nevarat pagrimt, tad tā nav neatkarība. Tas ir spēks. Tādēļ Krišna saka, yathecchasi tathā kuru (BG 18.63): "Nu dari, ko vēlies."