LV/Prabhupada 0957 - Muhameds Saka, ka ir Dieva Kalps. Kristus Saka, ka Viņš ir Dieva Dēls

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Muhameds Saka, ka ir Dieva Kalps. Kristus Saka, ka Viņš ir Dieva Dēls - Prabhupāda 0957


750624 - Conversation - Los Angeles

Prabhupāda: Muhameds saka, ka ir Dieva kalps. Kristus saka, ka ir Dieva dēls. Un Krišna saka: "Es esmu Dievs." Kur ir atšķirība? Dēls teiks to pašu, kalps teiks to pašu, tēvs arī teiks to pašu. Teoloģija nozīmē zināt Dievu un ievērot Viņa likumus. Tā ir mana sapratne. Un Teoloģija nenozīmē pētīt, kurš ir Dievs. Tā ir teozofija. Ja esat teologi, jums jāzina, kas ir Dievs un jāpilda Viņa pavēles. Kā jūs domājat, Dr. Džudah?

Dr.Džudah: Atvainojiet?

Prabhupāda: Ko jūs domājat par šo ierosinājumu.

Dr.Džudah: Jā, es domāju, ka jums taisnība. Domāju, ka tas ir... Noteikti mūsu dienās un laikā daudzi nezina, kas ir Dievs.

Prabhupāda: Jā. Tad viņš nav teologs. Viņš nodarbojas ar teozofiju.

Dr.Džudah: Mēs zinām par Dievu, bet nepazīstam Dievu. Es piekristu.

Prabhupāda: Tad tā ir teozofija. Teozofisti domā, ka ir kas augstāks. Bet kas ir šis augstākais, viņi vien pēta.

Tas pats: zēns zina, ka viņam ir tēvs, bet kas ir viņa tēvs - to zēns nezina. "Ak, tas tev jājautā savai mātei." Tas arī viss. Lai gan viņš nespēj saprast. Mēs ierosinām, ka, ja nezināt Dievu, šeit ir Dievs, kāpēc jums Viņu nepieņemt? Jūs vispirms nepieņemat. Es rādu: "Šeit ir Dievs." Kāpēc jūs nepieņemat? Kāda ir atbilde? Mēs rādām Dievu. "Šeit ir Dievs." Un vareni āčārjas to pieņēmuši - Rāmānudžāčārja, Madhvāčārja, Višnu Svāmī, Kunga Čaitanja, mūsu mācekļu pēctecībā mans Guru Mahārā'dzs - un es sludinu: "Tas ir Dievs." Es kaprīzi kādu nepasludinu par Dievu. Es rādu atzītu Dievu. Kāpēc jums nepieņemt? Kur ir problēma?

Dr.Džudah: Pieņemu, ka viena no grūtībām ir lielākajai daļai vecākās paaudzes, mēs sekojam noteiktam dzīvesveidam, un...

Prabhupāda: Tad jūs Dievu neuztverat nopietni.

Dr.Džudah: Un, to ir grūti mainīt. Tā ir liela problēma.

Prabhupāda: Tad jūs neesat nopietni. Tādēļ Krišna teicis: arva-dharmān parityaja mām ekaṁ śaraṇaṁ (BG 18.66). "Jums jāatsakās."

Dr.Džudah: Taisnība.

Prabhupāda: Ja neesat gatavi atteikties, tad nevarat pieņemt Dievu.

Dr.Orr: Es domāju, ka izturaties mazliet netaisni pret Dr.Krosliju. Domāju, ka tas, ko sakāt, ir taisnība - pats svarīgākais, ko varam darīt, ir meklēt un izzināt Dievu, bet es nedomāju, ka ir slikti izzināt, kā citi cilvēki vai cilvēks ir...

Prabhupāda: Nē, es nesaku, ka tas ir slikti. Es saku, ka ja esat nopietni par Dievu, tad šeit Dievs ir.

Dr.Orr: Tas daļēji ir iemesls universitātēm - mācīties par to, ko cilvēki domā par dažādām tēmām.

Prabhupāda: Nē, tas ir labi. Es jau teicu. Ja meklējat kaut ko, ja to iegūstat, kāpēc nepieņemat?

Dr.Orr: Vai ticat, ka Kristus teica - Krišna ir viņa tēvs?

Prabhupāda: Vārds var atšķirties. Tāpat kā mūsu valstī mēs sakām, šis ir kāds zieds, jūs kaut ko sakāt. Bet temats ir viens un tas pats. Jūs sakāt citādi, tā, kā saprotat. Bet Dievs ir viens. Dievi nav divi. Jūs varat piešķirt Viņam dažādus vārdus. Tas ir kas cits. Bet Dievs ir viens. Dievi nav divi.