LV/Prabhupada 0963 - Tikai Krišnas Bhakta, Kurš Tieši Saistīts Ar Viņu, Var Saprast BG

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tikai Krišnas Bhakta, Kurš Tieši Saistīts Ar Viņu, Var Saprast BG -
Prabhupāda 0963


720000 - Lecture BG Introduction - Los Angeles

Mums ir savs Bhagavad-gītas ievads, ka jāsaprot Bhagavad-gīta kāda tā ir izpausta Bhagavad-gītā. Tāds ir norādījums Kā lasīt Bhagavad-gītu. Cilvēki lasa Bhagavad-gītu bez norādījumu ievērošanas. To mēs esam izskaidrojuši veidā, ka ja jūs lietojat kādas zāles, ir daži norādījumi uz pudeles, ka šī ir doza... Jūs lietojat daudzus pilientus daudzas reizes. Tads ir norādījums. Līdzīgi lai saprastu Bhagavad-gītu patiesi, jums jāpieņem norādījumi, kā tos devis pats autors, Krišna. Viņš saka, ka senos laikos, pirms kādiem četrdesmit miljoniem gadu, Viņš pirmais teica šo Bhagavad-gītu Saules Dievam. Un Saules dievs tās nodeva savam dēlam Manu. Un Manu nodeva šīs zināšanas savam dēlam Ikšvāku.

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)

Tā rādža risi ir visi valdnieki. Manu ir valdnieks, Mahārādža Ikšvāku arī ir Valdnieks, un Saules Dievs Vivasvāns arī ir valdnieks. Viņš ir saules planētas valdnieks.' Un viņa mazdēls Ikšvāku kļuva par šīs planētas valdnieku, Mahārādža Ikšvāku. Un šajā dinastijā, ko pazīst kā Raghu Vamšu, parādījās Kungs Rāmačandra. Tā ir ļoti sena monarhu ģimene. Ikšvāku vamša, Raghu vamša. Vamša nozīmē ģimene. Agrāk valdnieki, galvenie no vadības, mācījās Dieva dotod norādījumus. Saskaņā ar Bhagavad-gītu tikai Krišnas bhakta, cilvēks, kurš tieši saistīts ar Krišnu, var saprast, kas ir Bhagavad-gīta. Krišna... Ardžuna, pēc Krišnas teiktās Bhagavad-gītas noklausīšanās, vērsās pie Viņa kā:

paraṁ brahma paraṁ dhāma
pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam
ādi-devam ajaṁ vibhum
(BG 10.12)

Viņš saprata Krišnu kā Parabrahmanu, kas nozīmē Visaugstākā Patiesība. Absolūtā Patiesība, Parabrahmans. Brahmas, dzīvās būtnes, arī ir brahmans, bet dzīvās būtnes nav Parambrahmans. Parambrahmans nozīmē Augstākais. Ardžuna vērsās pie Viņa kā Parambrahmana un Paramdhāmana. Paramdhāmans nozīmē visu patvērums. Viss balstās uz Visaugstā Kunga enerģiju. Tādēļ Viņu sauc par Paramdhāmanu. Tāpat kā visas šīs planētas ietver saules gaisma. Saules gaisma ir saules planētas enerģija. Līdzīgi šī materiālā enerģija ir Krišnas enerģija. Un viss, materiāls un garīgs, balstās uz Krišnas enerģiju. Krišnas enerģija ir patvērums. Citviet Krišna saka:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
(BG 9.4)

Krišna saka, ka "savā bezpersoniskajā izpausmē esmu visur." Visaptverošs. Dievs aptver visu ar savu bezpersonisko izpausmi, tas ir, savu enerģiju. Tāpat kā ir uguns enerģija. Uguns izplešas visur ar savu karstumu un gaismu. Uguns ir vienā vietā, bet karstums un gaisma izplešas. Līdzīgi Krišna ir Savā mājoklī, ko sauc par Goloku Vrindāvanu. Ir planēta garīgajā pasaulē, kas ir pārākā.