LV/Prabhupada 0980 - Mēs Nevaram Būt Laimīgi ar Materiālo Labklājību Vien. Tas ir Fakts

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Nevaram Būt Laimīgi ar Materiālo Labklājību Vien. Tas ir Fakts - Prabhupāda 0980


720905 - Lecture SB 01.02.06 - New Vrindaban, USA

Pradjumna: Tulkojums: "Pārpasaulīgais cilvēces pienākums jeb dharma ir tā, ar kuru cilvēks var iegūt mīlestības pilnu, garīgu kalpošanu pārpasaulīgajam Kungam. Tāda garīgā kalpošana ir nesavtīga un nepārtraukta, lai pilnībā apmierinātu sevi."

Prabhupāda: Tā...

sa vai puṁsāṁ paro dharmo
yato bhaktir adhokṣaje
ahaituky apratihatā
yayātmā suprasīdati
(ŠB 1.2.6)

Visi meklē apmierinājumu, atyantikṣu. Visi cīnās izdzīvot, lai sasniegtu augstāko laimi. Bet šajā materiālajā pasaulē, lai gan viņi domā, ka ar materiālu bagātību viņi būs apmierināti, tā tas nav. Piemēram, jūsu valstī ir gana daudz materiālu pilnību, vairāk kā citās zemēs, bet apmierinājuma nav. Par spīti labam iekārtojumam, lai būtu materiālas baudas, gana ēdiena, gana... Labs dzīvoklis, automašīnas, ceļi, labs iekārtojums, dzimumu brīvība, labas aizsargāšanās iespējas, viss pilnīgs, tomēr cilvēki ir neapmierināti, apjukuši, jaunākā paaudze kļūst par hipijiem, iebilst, ir neapmierināti, jo nav laimīgi. Vairākas reizes esmu citējis, ka Losandželosā, dodoties rīta pastaigā Beverlihilzā, no cienījamām mājām ārā devās daudzi hipiji. Likās, ka tēvam ir labs auto, bet apģērbs bija hipiju. Ir protests pret tā saukto materiālo iekārtojumu, kas tiem nepatīk.

Patiesībā mēs nevaram būt laimīgi ar materiālo vien, tā ir taisnība. Tas arī teikts Šrīmad-Bhāgavatam. To Prahlāda Mahārādžs saka savam ateistiskajam tēvam. Viņa tēvs bija Hiranjakašipu. Hiranja nozīmē zelts, un kašipu nozīmē mīksta gulta. Tāda ir materiālā civilizācija. Viņi vēlas mīkstu gultu, gultasbiedru, gana daudz naudas kontā. Tā ir vēl viena Hiranjakašipu nozīme. Viņš arī nebija laimīgs. Hiranjakašipu nebija laimīgs - vismaz viņš nebija apmierināts, ka viņa dēls Prahlāda kļuva par Kunga bhaktu, un tas viņam nepatika. Viņš sajutāja savam dēlam: "Kā jūties? Tu esi mazs zēns, kā gan tu vari justies tik ērti par spīti maniem draudiem? Kas ir tava patiesā vērtība? Zēns atbildēja: "Mans dārgais tēvs, na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum (ŠB 7.5.31). Muļķi nezina, ka augstākais laimes avots ir Višnu, Dievs, Visaugstais Kungs." Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ (ŠB 7.5.31). Durāšajā, cerība pret cerību; viņi cer, ka būs kas tāds, ko nekad nevar piepildīt. Kas tas ir? Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ.