LV/Prabhupada 0987 - Nedomājiet, ka Būsiet Izsalkuši Dieva Apziņā. Jums Nekā Netrūks

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nedomājiet, ka Būsiet Izsalkuši Dieva Apziņā. Jums Nekā Netrūks - Prabhupāda 0987


720905 - Lecture SB 01.02.07 - New Vrindaban, USA

Dieva Apziņa ir Radījusi Šo Visumu. Dievs radījis kosmisko izpausmi, neskaitāmus Visumus, bet Viņš nav tam pieķēries. Viņš ir ieinteresēts, Viņš ir radījis. Viņš ir devis mums iespējas tur dzīvot, bet Viņš neierodas šeit, lai to baudītu. Viņš ir labāks. Vai arī viņam nerūp visas šīs pilnības. Tā ir vēl viena Dieva kvalifikācija. Šī cilvēka dzīve domāta Dieva saprašanai, un zinātniski, ar pilnīgām zināšanām. Tas aprakstīts Šrīmad-Bhāgavatam. Tādēļ mēs sludinām Bhāgavatam sarunu. Kāda ir Šrīmad-Bhāgavatam sākumā pieminētā daba? Tas ir apspriests, janmādy asya yataḥ anvayād itarataś ca artheṣu abhijñaḥ svarāṭ (ŠB 1.1.1). Dievs ir zinošs. Viņš zina visu. Viņš ir jutīga būtne. Viņš nav akmens. Ja Dievs nejūt, ja Viņš nav persona, kā tik daudzas specīgas personas, jutīgas personas, var rasties no Viņa? Ja tēvs nav saprātīgs, kā dēli un meitas var kļūt saprātīgi? Suns nevar dzemdēt saprātīgu personu, saprātīga persona var dzemdēt saprātīgus bērnus. Tā ir mūsu praktiskā pieredze. Tādēļ šis Dieva apraksts, aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ. Mums jāmēģina saprast Dievu. Ja mēģināt noskaidrot cilvēku, kas pārāks visā, bagātībā, spēkā, skaistumā, slavā, zināšanās, atsacīšanās ziņā, tad Viņš ir Dievs. Nepieķerieties kādam ceturtās šķiras Dievam. Ja esat saprātīgs, mēģiniet saprast, kāda ir Dieva nozīme un... Mēģiniet saprast.

Šeit, Šrīmad-Bhāgavatam, tiek teikts, ka tā ir pirmšķirīga reliģija. Kas tā ir? Kas dod iespējas sekotājiem mīlēt Dievu. Kāpēc ne? Dievs ir dižens, ja Viņš tāds patiesi ir, kāpēc mums nemīlēt? Mēs glaimojam kādam, kam ir miljoniem dolāru, kurš ir pats bagātākais, mums viņu nevajag mīlēt. Kāpēc? Kāds ir iemesls? Un patiesībā Viņš nodrošina visu, eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Viņš dod visu vajadzīgo dzīvo būtņu dzīvošanai. Tākot no skudras un beidzot ar ziloni. Kāpēc ne mums? Mēs esam veltījuši visu dzīvi kalpošanai Dievam, ja Dirvs dod ēdienu skudrai, zilonim, kāpēc ne mums? Tādēļ nedomājiet, ka būsiet izsalkuši Dieva apziņā. Jūs nekad nebūsiet izsalkuši. Turpiniet veikt savus pienākumus, mīlēt Dievu un sludināt Dieva mīlestību. Jūs vienmēr būsiet bagāti, esiet par to droši. Parasts cilvēks, ja strādājat viņa labā, viņš dod jums algu, labu atalgojumu. Mēs strādājam Dievam, vai tad nesaņemsim algu? Kā tad tā? Mums jāsaņem. Ja patiesi mīlat Dievu, strādājat Dievam, nedomājiet par ekonomisko stāvokli. Tas tiks nodrošināts. Bhagavad-gītā teikts: yoga-kṣemaṁ vahāmy aham (BG 9.22). Viņš personīgi nodrošina visu vajadzīgo. Kā tēvs. Mazs bērns, kurš pilnīgi atkarīgs no vecākiem, iegūst ērtības, ko sarūpē vecāki. Bērns neprasa vecākam, jo nespēj runāt. Viņš vienkārši paālujas uz Dievu, uz vecākiem. Līdzīgi, ja paļaujaties uz Dievu, nebūs runas par ekonomiskām problēmām. Esiet droši. Tas ir veselais saprāts.

Šobrīd trūkst Dieva bhaktu. Cilvēki noraidījuši Dievu. Kāds saka: "Dievs ir miris." Kāds pieņem viltvērsi par Dievu. Kāds uzskata par Dievu sevi. Nē, mēģiniet saprast Dievu zinātniski un kļūt par bhaktu, Dieva mīlētāju, tad jūsu dzīve būs veiksmīga. Tāda ir Krišnas apziņas kustība. Nevis mans vai tavs Dievs. Tā vai šī reliģija. Dievs ir viens, un reliģija arī ir viena. Kas ir šī reliģija? Mīlestība uz Dievu. Tas arī viss. Nav otras reliģijas. Tā ir reliģija. Tādēļ Dievs ierodas un saka: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Tā ir reliģija.