LV/Prabhupada 1000 - Maija Vienmēr Meklē Iespēju, Vājo Vietu, kā Jūs Atkal Sagūstīt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Maija Vienmēr Meklē Iespēju, Vājo Vietu, kā Jūs Atkal Sagūstīt - Prabhupāda 1000


730406 - Lecture SB 02.01.01-2 - New York

Prabhupāda: T Mūsu Krišnas apziņas kustība ir ļoti zinātniska, autoritatīva. Mūsu darbs ir apgaismot cilvēkus, ciktāl iespējams, tajā pašā laikā mums jābūt apgaismotiem. Mūs atkal nedrīkst pārklāt maija. Ka mums jābūt... Jusm jāuztur sevi formā, nenokļūstot maijas ilūzijā. Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (BG 7.14). Ja ļoti stingri ievērojat Krišnas apziņas principus, tad maija nespēs jums pieskarties. Tās ir vienīgās zāles. Citādi maija vienmēr meklē iespēju, trūkumu, kā jūs atkal noķert. Bet, ja stingri pieturaties pie Krišnas apziņas, maija neko nespēs nodarīt. Mām eva ye prapadyante. Daivī hy eṣa guṇa-mayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Ir ļoti grūti izkļūt no maijas skavām. Tas ir ļoti grūti. Bet Krišna saka: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te: (BG 7.14) Ja būtne vienmēr stingri turas pie Krišnas lotospēdām... Tādēļ mūsu programma ir divdesmit četras stundas domāt par Krišnu. Satatam. Satataṁ cintayo kṛṣṇa. Kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (ČČ Ādi 17.31). Tādi ir ieteikumi. Ja mēs vienkārši domājam par Krišnu... ja neko citu nevarat, vienkārši domājite par Viņu. Tā ir mūsu augstākā meditācijas pilnība. Tādēļ vienmēr skandējiet Harē Krišna mantru, saskarieties ar Krišnu tik daudzos veidos, tad jūs esat drošībā. Maija jūs nespēs aiztikt. Un ja mēs tā vai citādi pavadām savas dienas un nāves brīdi atceramies Krišnu, tad visa mūsu dzīve ir veiksmīga.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Paldies, visa slava Prabhupādam!