LV/Prabhupada 1009 - Ja Cienāt Garīgo Skolotāju kā Dievu, Jums Viņam Jādod Dieva Ērtības

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Cienāt Garīgo Skolotāju kā Dievu, Jums Viņam Jādod Dieva Ērtības
- Prabhupāda 1009


750713 - Conversation B - Philadelphia

Anna Džeksone: Jūs teicāt, ka jūs esat ļoti mazs un ka neesat Dievs, tomēr man kā svešiniecei šķiet, ka bhaktas pret Jums izturas kā pret Dievu.

Prabhupāda: Jā, tas ir bhaktas pienākums. Tāpat kā valdības ierēdnim. Man personīgi viņš nav svarīgs, bet kamēr viņš pilda valdības pienākumus, viņu jāciena kā valdības pārstāvi. Tas ir veids. Par ja ierodas parasts policists, jums viņš jāciena, jo pārstāv valdību. Bet tas nenozīmē, ka viņš ir valdība. Viņu jāciena. Sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ. Ja tas cilvēks domā, ka kļuvis par valdību, jo cilvēki viņu ciena, viņš ir muļķis. Bet tā ir etiķete. Ja valdības pārstāvis ierodas, viņu jāciena kā valdību.

Anna Džeksone: Paralēli tam es interesē tās daudzās skaistās lietas, ko jums atnes bhaktas, un, piemēram, kad jūs atstājāt lidostu, jūs braucāt skaistā, elegantā mašīnā, un es par to domāju, jo... Prabhupāda: Tas māca viņiem cienīt. Ja jūs cienāt valstsvīru kā valdību, tad jums pret viņu tā arī jāizturas.

Anna Džeksine: Bet...

Prabhupāda: Ja cienāt garīgo skolotāju kā Dievu, tad jums viņam jāpiedāvā Dieva ērtības. Kā gan citādi jūs izturaties pret viņu kā Dievu? Vienkārši prātā? Arī darbos.

Anna Džeksone: Es atvainojos. Kas bija pēdējais, ko teicāt?

Prabhupāda: Ja pret garīgo skolotāju izturas kā pret Dievu, tad ir praktiski jāparāda, kā viņš izturas pret Dievu. Dievs ceļo zelta auto. Ja garīgajam skolotājam piedāvā parastu automašīnu, ar to nav gana, jo pret viņu jāizturas kā pret Dievu. Kas gan Dievam ir auto? Ar to joprojām nepietiek. Ja Dievs ierodas jūsu mājās, vai dosiet Viņam parastu auto vai arī nodrošināsiet zelta automašīnu, lai izturētos pret Viņu kā Dievu? Jūs uzsverat to, ka viņi mani ved labā automašīnā, bet es saku, ka ar to nepietiek. Vēl pietrūkst izturēšanās kā pret Dievu. Esiet praktiski.

Anna Džeksone: Vakar es sastapu bhaktu no Ņujorkas, kurš arī teica, ka festivālā klāt ir daudzi cilvēki no citām planētām, ka jūs viņus spējat redzēt. Vai tā ir taisnība?

Prabhupāda: Jā, jā. Visi var redzēt. Ja jums ir acis, tad varat redzēt. Bet ja jums nav acu, jūs esat skaudīgi, jo viņi piedāvājuši labu automašīnu. Jums jāpanāk, ka jūsu acis redz. Aklais nespēj redzēt. Acis jāārstē, lai redzētu.

Anna Džeksone: Vai tas pats attiecas arī uz citiem jūsu jutekļiem?

Prabhupāda: Katru jutekli. Ja vēlaties kaut ko redzēt, jums jāmācās redzēt. Kā zinātnieks kaut ko redz mikroskopā. Un jūs vēlaties redzēt paši savām acīm. Kā to iespējams redzēt? Jums jārīkojas tā, lai redzētu. Tad jūs varat redzēt visu.