LV/Prabhupada 1010 - Jūs Varat Redzēt Koku, Akmeni. Jūs Neredzat, Kas ir Gars

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūs Varat Redzēt Koku, Akmeni. Jūs Neredzat, Kas ir Gars
- Prabhupāda 1010


750713 - Conversation B - Philadelphia

Anna Džeksone: Man ir vēl viens jautājums, un tas arī ir, raugoties no svešinieka viedokļa. Liekas, ka pats grūtākais, ko pieņemt Krišnas apziņā tādam, kas uzaudzis ārpusē, ir Dievības, ideja, ka tās pārstāv Krišnu. Dievības? Vai varat mazliet vairāk pastāstīt?

Prabhupāda: Jā. Šobrīd, tā kā neesat apmācīti redzēt Krišnu, Krišna laipni parādās jūsu priekšā redzamā veidā. Jūs varat redzēt koku, akmeni. Jūs neredzat garu. Jūs pat neredzat sevi, domājat, ka esat šis ķermenis. Bet jūs esat garīga dvēsele. Jūs redzat savi māti un tēvu ik dienas, un, kad raud māte, raudat arī jūs. Kāpēc jūs raudat? Jūsu tēvs ir aisgājis? Kur gan viņš ir aizgājis? Viņš guļ šeit. Kāpēc jūs sakāt, ka viņš ir aizgājis? Kur gan? Kāpēc sakāt, ka viņš ir aizgājis, lai gan viņš guļ šajā gultā? Jūs ik dienas esat redzējis savu tēvu. Nu jūs sakāt, ka tēva vairs nav. Bet viņš guļ gultā. Kur gan viņš aizgājis? Kāda ir jūsu atbilde?

Anna Džeksone: (pārklausās) Kur ir Dievs?

Džajatīrtha: Kurš ir aizgājis? Ja redzat savu mirušo tēvu un sakāt, ka viņš ir aizgājis, kas ir aizgājis?

Anna Džeksone: Viņa tēvs.

Prabhupāda: Kas ir šis tēvs?

Anna Džeksone: Aizgājis ir tikai materiālais ķermenis.

Prabhupāda: Materiālais ķermenis guļ gultā.

Ravīndra-svarūpa: Viņa ķermenis ir šeit, bet jūs sakāt, ka tēvs ir aizgājis. Kas tad ir aizgājis?

Anna Džeksone: Nu, viņa gars joprojām ir tur...

Prabhupāda: Bet vai esat redzējusi šo garu?

Anna Džeksone: Nē.

Prabhupāda: Tādēļ jūs nevarat redzēt garu, un Dievs ir Augstākais Gars. Tādēļ, lai izrādītu jums pailnību, Viņš parādījies kā koks un akmens, lai jūs varētu redzēt.

Anna Džeksone: Ak, es saprotu.

Prabhupāda: Viņš ir viss. Viņš ir gars un matērija, viss. Bet jūs Viņu neredzat kā garīgu būtni. Tādēļ Viņš parādījies materiālā formā, lai jūs varētu redzēt. Tā ir Dievība. Viņš ir Dievs, bet šobrīd jūs Viņu neredzat Viņa sākotnējā garīgajā formā. Tādēļ aiz savas bezcēloņu žēlastības Viņš parādījies jūsu priekšā kā koks un akmens, lai jūs varētu redzēt.

Anna Džeksone: Liels jums paldies.

Prabhupāda: Harē Krišna. Hmm. Tātad jūs ik dienas nākat uz mūsu tikšanās reizēm?

Sendija Niksone: Ne katru dienu, bet es ieradīšos.

Prabhupāda: Tas ir labi.

Sendija Niksone: Jā.