LV/Prabhupada 1011 - Kas ir Reliģija, Jums Jāmācās No Dieva. Jūs Neizgudrojat Savu Reliģiju

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kas ir Reliģija, Jums Jāmācās No Dieva. Jūs Neizgudrojat Savu Reliģiju
- Prabhupāda 1011


750713 - Conversation B - Philadelphia

Prabhupāda: Šis džentlmenis?

Bhaktas dēls: Tas ir mans tēvs.

Prabhupāda: Ak. Liels jums paldies.

Tēvs: Jūsu Svētība...

Bhakta: Un mana māte.

Māte: Harē Krišna.

Prabhupāda: Ak. Jūs visi esat veiksmīgi. Jums ir tik labs dēls.

Tēvs: Paldies.

Prabhupāda: Jā. Un viņš dod jums labāko kalpošanu, esot Krišnas apziņā.

Tēvs: Labāko ko?

Bhakta: Kalpošanu.

Prabhupāda: Nedomājiet, ka viņš ir ārpus mājas, tādēļ pazudis. Nē. Viņš jums sniedz labāko kalposānu.

Tēvs: Nu, mēs esam ļoti priecīgi par viņu, vienmēr esam bijuši. Paldies, ka palīdzat viņam atrast laimi. Tas ir kaut, kas, ko viņš atrada pēc jūsu norādījumiem. (neskaidri)

Prabhupāda: Paldies. Viņi ir ļoti labi zēni.

Tēvs: Man liekas brīnumains tas spēks, ar kuru jūs varat uzturēt savu ātrumu. Vai varat pateikt, kā to paveikt? Es esmu par jums gadu jaunāks, man ir citāds temps.

Prabhupāda: Process ir pateiess, process, kuru es iesaku, kuram viņi seko. Tad tas ir droši.

Bhaktas dēls: Jā. Viņš saka, ka mūsu dzīvesveids arī jums ļaus iegūt šo spēku, arī godinot Dievu.

Prabhupāda: Tāpat kā ārsts. Viņš dod jums zāles, dod metodes, dozu, kā lietot zāles, kādu diētu ievērot. Ja pacients ievēro, tad viņš tiek izdziedināts. Tāda ir cilvēka dzīves iespēja. Dieva apzināšanās procesu cilvēks var pieņemt. Nav svarīgi, kur viņš ir dzimis. Vai nu Indijā, vai ārpus tās. Jebkurš cilvēks to var uzsākt. Tāda ir atšķirība starp cilvēka un dzīvnieka dzīvi. Dzīvnieks, suns, zina tikai, kā riet, tas arī viss. Viņš nevar apgūt šo procesu. bet cilvēks var. Katram cilvēkam ir saprāts. Cilvēka dzīve, ja viņš nepieņem procesu, kā iegūt Krišnas apziņu, paliks suņa dzīve. Jo mēs zaudējam iespēju.

Tēvs: Kas gan Krišnas apziņā ir tāds, ko tā piedāvā vairāk par citām reliģijām.

Prabhupāda: Tā ir reliģija. Es jau esmu izskaidrojis, ka reliģija nozīmē kļūt par Dieva mīlētāju. Tā ir reliģija. Ja mēs nemīlam Dievu, tā nav reliģija. Reliģija nozīmē - es jau esmu izskaidrojis - zināt Dievu un mīlēt Viņu. Ja nezināt, kas ir Dievs, kā gan varat Viņu mīlēt? Tā nav reliģija. Tā tas notiek reliģijas vārdā. Bet reliģija nozīmē pazīt Dievu un mīlēt Viņu. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇitām (ŠB 6.3.19). (sānis:) Vai vari noskaidrot šo pantu? Iedodiet viņam. Neatradāt?

Nitāi: Jā, 3.19.

Prabhupāda: Trešā nodaļa, deviņpadsmit.

Nitāi:

dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇitām
na vai vidur ṛsayo nāpi devaḥ
na siddha-mukhya asura manuṣyaḥ
kuto nu vidyādhara-cāraṇādayaḥ
(ŠB 6.3.19)

Prabhupāda: Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇitām: "Reliģijas principus devis Dievs." Tāpat kā likumu. Likums nozīmē darbības, ko likusi veikt valdība. Jūs nevarat likumus veidot mājās. Vai ir skaidrs?

Tēvs: Nē, baidos, man ir valodas problēma.

Džajatīrtha: Viņš saka, ka likums nozīmē to, ko devusi valdība. Jūs nevarat likumu radīt mājās. Līdzīgi reliģija nozīmē tas, ko skaidri pateicis Dievs. Jūs nevarat izgudrot savu procesu.

Tēvs: Nu, liekas, es nesaprotu jēgu. Mans jautājums bija, ko gan tādu piedāvā Krišnas apziņa, kas nav citās reliģijās...

Prabhupāda: Piedāvājums ir tas, ka jūs vēlaties būt dievbijīgi, mēģināt saprast reliģiskos principus no Dieva. Jo ja kāds ir advokāts, vēlas tāds būt, viņam jāapgūst likumi, ko devusi valdība. Viņš nevar būt vien advokāts mājās. Līdzīgi, ka vēlaties kļūt dievbijīgi, jums jāapgūst, kas ir reliģija, no Dieva. Jūs neizgudrojat savu pašu reliģiju. Tā nav reliģija. Tas ir pirmais princips. Bet ja es nezinu, kas ir Dievs, kādu pavēli Dievs man devis, kas tā par reliģiju? Tas notiek. Visi izgudro paši savas reliģijas. Tā ir moderna metode, reliģija ir privāta, visi var pieņemt jebkāda veida reliģiju. Tas ir liberālisms, vai ne?

Džajatīrtha: Jā.

Prabhupāda: Vienkārši pālrieciniet viņu.

Džajatīrtha: Nu, vai saprotat? Ideja ir, ka šī Harē Krišna kustība balstīta uz Vēdu autoritāti. Un Vēdu literatūra radusies tieši no Krišnas. Mēs par patiesību pieņemam tikai to, ko saka Krišna, un mēs nepieņemam neviena prāta sagudrojumus vai spekulācijas par patiesību. Un šī ir problēma ar tik daudzām citām reliģiskajām mūsdienu kustībām, ka tās paļaujas uz interpretācijām vai...

Prabhupāda: Sagudrojumiem.

Džajatīrtha: ...kāda parasta cilvēka filozofiju. Tā ir primārā atšķirība.

Prabhupāda: Mēs neko nesakām tādu, ko nebūtu teicis Dievs Bhagavad-gītā. Tādēļ tā ir visiem pievilcīga. Lai gan tā ir sanskrita valodā, tomēr tā ir pievilcīga. Tāpat kā tad, ja dodaties pa ielu un norāde ir "Turieties pa..."

Džajatīrtha: "Turieties pa labi."

Prabhupāda: "Turieties pa labi." Tas ir likums. Es nevaru teikt, "Kas gan tur slikts, ka es braukšu pa kreisi?" Tad es esmu noziedznieks. Jūs nevarat noteikt. Valdība teikusi turēties pa labi, jums tas jādara. Tāds ir likums. Ja jūs to pārkāpjat, jūs esat noziedznieks. Maksājiet sodu. Bet parasti cilvēks var domāt: "Kas gan tur slikts, ja es nebraukšu pa labai pusei, bet pa kreisai?" Viņš tā var domāt, bet viņš nezina, ka ir noziedznieks.