LV/Prabhupada 1014 - Viens Mākslīgs Dievs Mācīja Savu Mācekli, un Māceklis Juta Eletrošoku

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Viens Mākslīgs Dievs Mācīja Savu Mācekli, un Māceklis Juta Eletrošoku
- Prabhupāda 1014


750626 - Lecture SB 06.01.13-14 - Los Angeles

Jums var būt divi miljoni dolāru, man var būt desmit dolāru, jums var būt simts dolāru. Visiem ir kāda bagātība. Tas jāatzīst. Bet neviens nevar teikt: "Man ir visa bagātība". Tas nav iespējams. Ja kāds var teikt, ka viņam ir visa bagātība, tas ir Dievs. To teicis pats Krišna. Neviens nav teicis visā pasaules vēsturē. Krišna teica: bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29): "Es esmu visa baudītājs, esmu visuma īpašnieks." Kurš tā var teikt? Tas ir Dievs. Aiśvaryasya samāgrasya. Samāgra nozīmē pilnībā, nevis daļēji, ka "man ir tik daudz. Nu esmu devis tik." Es nevēlos nosaukt vārdā - vienu māklsīgu Dievu, viņš mācīja savu skolnieku, un māceklis izjuta elektrošokus. Diemžēl es nevaru jums radīt elektrošokus. Vai redzat? Elektriskie šoki, un viņš noģība no elektrošoka. Un kas tāds ir publiskots, to pieņem muļķi. Kāpēc skolotājiiem būtu jādod elektrošoks? Kur tas pieminēts šāstrās? Bet tas viss ir viltus, viltus apgalvojumi. Elektrošoks. Un kad viņš noģība, Dievs tad bija apsēdies, kad viņš attapās, māceklis Dievam jautāja: "Kungs, kāpēc jūs raudat?" "Nu es esmu pabeidzis. Esmy tev atdevis visu." Tikai paskat. Vai skolotājam vairs nav nekā, ja viņš māca savu mācekli? Kas tāds notiek. Krišna nav tāda veida Dievs, ka Viņam vairs nekā nepaliek. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Īša Dieva piesaukšana). Tāda ir Dieva definīcija. Dievs ir tik pilnīgs, ka pat ja jūs atņemat visas Viņa pilnības, Viņš joprojām ir pilnīgs. Tas ir Dievs. nevis "Mani krājumi ir beigušies".

Saprātīgam cilvēkam jāmācās, kas ir Dievs, no Vēdu dotās informācijas. Neizgudrojiet Dievu. Kā gan mēs varam izgudrot Dievu? Tas nav iespējams. Tā ir tā sauktā mano-dharma. Ar prāta izgudrojumiem mēs Dievu nespējam radīt. Dieva definīcija ir īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñcid jagatyāṁ jagat (Īša 1). Idaṁ sarvam. Sarvam nozīmē, ko vien redzat. Jūs redzat lielo Kluso Okeānu. To radījis Dievs. Nav tā, ka pēc viena Klusā Okeāna radīšanas, visas Viņa ķimikālijas, ūdeņradis un skābeklis ir beidzies. Nē. Ir miljoniem un triljoniem Kluso Okeānu, kas atrodas debesīs. Tos visus radījis Dievs. Debesīs ir miljoniem un triljoniem planētu, tāpat tur ir miljoniem un triljoniem dzīvo būtņu, jūru, kalnu, visa, tomēr nekā netrūkst. Ne tikai šis visums, ir miljoniem un triljoniem citu visumu. To mēs uzzinām no Vēdu...

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi vibhūti-bhinnaṁ
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam aham...
(Bs. 5.40)

Mēģiniet saprast Dieva pilnības.