LV/Prabhupada 1015 - Ja Aiz Matērijas Nav Dzīvības, Nekas Nevar Tikt Radīts

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Aiz Matērijas Nav Dzīvības, Nekas Nevar Tikt Radīts
- Prabhupāda 1015


720200 - Lecture SB 01.01.01 - Los Angeles

oṁ namo bhagavate vāsudevāya
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi
(SB 1.1.1)

Tā ir lūgšana, ko teica Šrīla Vjāsadeva pirms Šrīmad-Bhāgavatam rakstīšanas. Viņš izrāda savus cieņas apliecinājumus Bhagavate Vāsudēvam. "Bhagavate" nozīmē Dieva Augstākā Personība, kuru pazīst kā Vjāsadēvu. Viņš, Kungs Krišna, parādījās kā Vāsudēva dēls. Tādēļ Viņu sauc par Vāsudēvu. Vēl viena nozīme ir, ka Viņš ir visaptverošs. Viņš ir klāt visur. Tā Vāsudēva, Dieva Augstākā Personība, visa sākums. "Janmādy asya yatah". "Džanma" nozīmē radīšana. Šīs materiālās pasaules radīšana, kosmiskā izpausme ir radusies no Vāsudēvas. "Janma-adi" nozīmē radīšana, uzturēšana un iznīcināšana. Jebkam šajā materiālajā pasaulē ir trīs izpausmes. Tas radīts noteiktā datumā. Tā pastāv noteiktu gadu skaitu, tad tā tiek iznīcināta. To sauc "janmādy asya-janmasthiti yah".

Viss notiek no Dieva Augstākās Personības puses. Arī kosmiskā izpausme radusies no Viņa. Tā pastāv ar Viņa enerģijas, ārējās enerģijas palīdzību, jeb to uztur Viņa ārējā izpausme, un viss materiālais galu galā tiek iznīcināts, tādēļ pēc iznīcināšanas Viņā ieplūst spēks. Spēks, enerģija rodas no Viņa, tiek uzturēta ar Viņa enerģijas palīdzību, tad atkal tā ieplūst Viņā. Tāds ir radīšanas, uzturēšanas un iznīcināšanas veids. Nu jautājums ir par visaugsto spēku, visaugstāko avotu, kāda ir visaugstā avota daba? Vai tā ir matērija vai dzīvības spēks? Bhāgavata saka, ka tā nevar būt matērija. No matērijas automātiski nevar rasties nekas. Mums nav tādas pieredzes. Ja aiz matērijas nav dzīvības spēka, nekas nevar tikt radīts. Mums nav tādas pieredzes. Tāpat kā jebkas materiāls, pieņemsim, mašīna. Tai ir visas iekārtas, smalkās detaļas, tomēr automašīna nevar braukt automātiski. Ir jābūt vadītājam. Un vadītājam ir dzīvības spēks. Tādēļ sākotnējais visa avots noteikti ir dzīvības spēks. Tāds ir Bhāgavatam secinājums.

Un kāda veida dzīvības spēks? Tas nozīmē, ka Viņš zina visu. Tāpat kā lietpratīgs automehāniķis, kurš zina visu, tādēļ var noteikt, kad auto apstājas, viņš var noteikt, kā mašīna apstājusies. Viņš ciešāk peiskrūvē detaļu, padara kaut ko, lai tā atkal kustētos. Tādēļ Bhāgavata saka, ka visa sākotnējās izpausmes avots zina visu. "Anvayād itarataś cārtheṣu". Tieši un netieši. Viņš ir tik prasmīgs. Tāpat kā es esmu šī ķermeņa radītājs. Es esmu dzīva dvēsele. Kā es vēlējos, esmu radījis šo ķermeni. Ar enerģiju.