LV/Prabhupada 1016 - Bhāgavatam Saka, Ka Sākotnējais Visa Avots ir Jutīgs. Ar Apziņu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhāgavatam Saka, Ka Sākotnējais Visa Avots ir Jutīgs. Ar Apziņu
- Prabhupāda 1016


720200 - Lecture SB 01.01.01 - Los Angeles

Saskaņā ar manu vēlmi esmu radījis šo ķermeni. Bet lai gan es piesavinos savu ķermeni, es nezinu, kā ķermenis darbojas. Tas ir man kas nezināms. Es nogriezu savus matus, bet es nezinu, kā mati atkal izaug. Es nogriezu savus nagus. Bet es nezinu, kas tieši notiek iekšā, lai pat pēc nagu un matu nogriešanas tie izaugtu. Ne arī es zinu... Es ēdu, es zinu, jo ēdu kaut ko būtisku, tas pārveidojas dažādos sekrētos manā vēderā, un sekrēti tiek izplatīti. Es zinu to no pāris medicīnas praktizētājiem vai medicīnas zinātnes, bet kas attiecas uz mani, es nezinu, kā mans ēdiens tiek pārveidots asinīc. Kā asinis tiek izplatītas dažādās mana ķermeņa daļās, kā tad es atkal atgūstu enerģiju. Patiesībā es nezinu. Bet Dieva Augstākā Personība, Viņš zina gan tieši, gan netieši, kā darbojas šī materiālā kosmiskā izpausme. Viņš zina visu. Kā aust saule, kā - mēness. Kā tik pastāvīgi ir okeāni. Tie neaizņem sauszemi. Tik liels okeāns - tas var appludināt jebkuru pilsētu vai jebkuru zemi sekundes laikā. Bet tas tā nedara. Tātad ir norādījumi. Tādēļ Bhāgavatam saka, ka visa sākotnējais cēlonis ir jutīgs. Ar apziņu. Un ar apziņu tiek kontrolēts viss. "Anvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ" "Abhijñaḥ" nozīmē ar pilnīgu apziņu. Nākamais jautājums, no kurienes Viņš ieguva zināšanas? Viņš ir sākums. Mums ir ideja, ka jebkura dzīvā būtne iegūst zināšanas no citiem. Tāpat kā mums ir savas zināšanas no mūsu garīgā skolotāja. Mani mācekļi saņem zināšanas no manis, tā arī viņiem kāds ir devis zināšanas. Tam ir avots. Bet ja Dieva Augstākā Personība ir cēlonis, kā Viņš saņēmis zināšanas par radīšanu un uzturēšanu? Atbilde ir "sva-rāṭ". Viņš nesaņēma zināšanas ne noviena. Viņš ir pašpietiekams, Viņam ir zināšanas. Tāda ir Dieva daba. Viņam nav vajadzīgs saņemt zināšanas no neviena augstāka, jo neviens nevar būt augstāks par Dievu. Ne arī vienlīdzīgs ar Dievu. "Asamordhva". Neviens nav vienlīdzīgs ar Viņu vai dižāks par Viņu. Nu mums ir pieredze, ka pirmā visuma dzīvā būtne ir Kungs Brahma. Viņam arī ir zināšanas, ko neviens cits nav devis, jo nebija... Viņš ir pirmā dzīvā būtne. Nebija nevienas dzīvas būtnes, kā gan Viņš būtu saņēmis zināšanas? Vai tas nozīmē, ka Kungs Brahma ir sākotnējais avots? Cilvēki var jautāt, bet Bhāgavatam saka nē. Viņš ir sākotnējais šī visuma avots, tas tā ir, bet viņš arī ir radīts. Jo kosmisko izpausmi radījis Dievs, Visaugstākais. Un pēc šīs radīšanas tika radīts Brahma. Tādēļ viņš ir radīta būtne. Pēc kosmiskās izpausmes. Un tā kā Dievs, Visaugstais Kungs... Viņš ir radītājs, Viņš nav viens no radītajām būtnēm. Viņš rada, bet Viņš nav radīts. Bet Brahma ir radīts. Tādēļ viņš iegūst zināšanas no Visaugstā Radītāja, kurš ir neatkarīgs.