LV/Prabhupada 1024 - Ja Ievērojat Šos Divus Principus, Krišna Būs Jūsu Tvērienā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Ievērojat Šos Divus Principus, Krišna Būs Jūsu Tvērienā
- Prabhupāda 1024


730408 - Lecture SB 01.14.44 - New York

Prabhpāda: Dažkārt krāpšana vajadzīga mazāk saprātīgajai cilvēku kārtai. Bet mēs nekrāpjam. Mēs esam ļoti vienkārši. Kāpēc jums jākrāpjas. Krišna saka:

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
(BG 18.65)

Mēs sakām: "Lūdzu, nāciet šeit. Šeit ir Krišna, un jūs vienkārši domājiet par Viņu." Kur ir problēma? Šeit ir Rādhā-Krišna, un, ja jūs ik dienas redzat, dabiski jums prātā ir iespaids par Rādhu in Krišnu. Jebkurā vietā, visur jūs varat domāt par Rādhu- Krišnu. Kur ir problēma? Man-manā. Skandējiet Harē Krišna. Tiklīdz jūs skandējat "Krišna", jūs tūdaļ atceraties Krišnas veidolu templī, nāma-rūpa. Tad jūs dzirdat par Krišnu, atceraties par Viņa īpašībām, darbībām, nāma, guna, rūpa, līla, parikara, vašištha. Tādā veidā jūs varat praktizēt. Kur ir problēma? Tas ir prakses sākums. Patiesībā Krišna tur ir, bet tā kā man nav acu, lai redzētu Krišnu, es domāju, kur ir Krišna. Ka Viņš ir akmens, statuja. Bet viņš nezina, ka arī akmens ir Krišna. Akmens arī ir Krišna, ūdens ir arī Krišna. Zeme arī ir Krišna. Gaiss arī ir Krišna. Bez Krišnas nav citas eksistences. To bhakta redz. Tādēļ, kad vien viņš redz pat akmeni, viņš redz Krišnu. Šeit ir ateists, kurš teiks, ka godinām akmeni. Bet tā tas nav. Godināts tiek Krišna, jo ir zināms, ka nav nekā cita, kā tikai Krišna. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena (Bs. 5.38). Ir jānonāk tādā pakāpē. Kā gan varat teikt, ka akmens nav Krišna? Krišna saka... Jums Krišna jāsaprot tā, kā Viņš Sevi raksturojis.

Krišna Bhagavad-gītā saka,

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
(BG 7.4)

"Viņi ir mani." Tāpat kā es runāju. Es runāju, to ieraksta, mēs atbildām. Būs tā pati skaņa. Un ja jūs zināt, ka "Šeit ir mūsu garīgais skolotājs..." Bet es neesmu tur. Skaņa nu atšķiras no manis. Bhinnā nozīmē "nošķirts". Bet tiklīdz tiek atskaņots ieraksts, visi zinās, ka "Šeit ir Bhaktivēdānta Svāmī". Ja zināt. Tam vajadzīga atšķiršana. Ka Krišna...

Tātad ye yathā māṁ (BG 4.11)... Jo vairāk iesaistāt sevi kalpošanā Krišnam, jo vairāk spējat apzināties krišnu.

sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
(ČČ Madhja 17.136)

Mūsu process ir ļoti vienkāršs. Vienkārši iesaistiet savu mēli. Nolieciet malā visus pārējos jutekļus. Jūsu mēle ir ļoti spēcīga. Mēle ir mūsu lielākais ienaidnieks, un tā var būt arī tuvākais draugs. Šī mēle. Tādēļ šāstras saka, ka sevonmukhe hi jihvādau: tikai iesaistiet savu mēli kalpošanā Kungam, un Viņš būs atvieglots. Ļoti labi. Bet ko mēs darām ar mēli? Mēs runājam par Krišnu. Mēs dziedam par Krišnu, mēs ēdam Krišnas prašādu. Jūs sapratīsiet Krišnu. Jebkura persona, kas nav izglītota, jebkurā dzīves stāvoklī, var izmantot savu mēli kalpošanā Krišnam. Neēdiet to, ko nav ēdis Krišna - tad jūsu mēle kļūs pats tuvākais draugs. Un nerunājiet neko citu kā tikai par Krišnu. Ja ievērosiet šos divus principus, Krišna būs jūsu tvērienā.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja, haribol.