LV/Prabhupada 1032 - Process ir Pārcelt Sevi no Materiālās Enerģijas uz Garīgo Enerģiju

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Process ir Pārcelt Sevi no Materiālās Enerģijas uz Garīgo Enerģiju
- Prabhupāda 1032


740628 - Lecture at St. Pascal's Franciscan Seminary - Melbourne

Madhudvīša: Es zinu, ka vēlaties Viņa Dievušķajai Žēlastībai uzdot jautājumus. Ja jums ir kādi jautājumi, paceliet roku, un tagad, ja vēlaties, varam sākt uzdot jautājumus. Nav jautājumu? Tas nozīmē, ka visi piekrīt.

Prabhupāda: Pilnīga piekrišana. Tas ir labi.

Viesis (1): Jūsu bhaktas saka, ka vēlaties pacelties pāri materiālās eksistences slimībai. Es īsti neizprotu, kāds ir jūsu darbības process, bet vai varat pastāstīt, kāds ir galarezultāts, kad pārvarat šo slimību.

Prabhupāda: Kas?

Madhudvīša: Krišnas apziņā pacelties p;ari materiālajai eksistencei. Pirmā viņa jautājuma daļa ir, kā to paveikt. Otrā jautājuma daļa ir "Kāds ir galarezultāts pēc šī procesa uzsākšanas?"

Prabhupāda: Process ir pacelties pāri materiālajai enerģijai uz garīgo enerģiju. Mēs esam enerģijas ietekmē. Dievs devis divas enerģijas - materiālo un garīgo. Arī mēs esam enerģija. Mēs esam robeženerģija. Tātad robeženerģija nozīmē, ka varam palikt materiālās vai garīgās enerģijas līmenī, izdarot izvēli. Robeža... Tāpat kā pludmalā, dažkārt ūdens malā, ūdens pārklāj zemi, un dažkārt atklājas zeme. To sauc par robežstāvokli. Līdzīgi mēs esam Dieva robeženerģija, dzīvās būtnes. Mēs varam palikt ūdenī, tas ir, materiālaja enerģijā, vai arī varam palikt atklāti, garīgajā enerģijā.