LV/Prabhupada 1036 - Virs Mums ir Septiņas Planetārās Sistēmas, un arī Zem Mums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Virs Mums ir Septiņas Planetārās Sistēmas, un arī Zem Mums
- Prabhupāda 1036


720403 - Lecture SB 01.02.05 - Melbourne

Šjāmasundara: Vai septiņas planetārās sistēmas atbilst joga septiņām krasām un dārgakmeņiem?

Prabhupāda: Nē. Virs mums ir septiņas planetārās sistēmas, un zem mums arī ir septiņas. Tādēļ šo Visumu sauc caturdaśa-bhuvana jeb "četrpadsmit planetārās sistēmas". Šo sauc par bhūrloku. Virs tās ir Bhuvarloka. Virs tās ir Džanaloka. Virs tās ir Maharloka. Virs tās ir Satjaloka. Virs tās ir Brahmaloka, augstākā planetārā sistēma. Līdzīgi arī lejup ir Tala, Atala, Talatala, Vitala, Pārāla, Rasātala. Šādu informāciju mēs iegūstam no Vēdām, četrpadsmit pasaulēm. Katrs visums sastāv no šīm četrpadsmit planetārajām sistēmām, un ir neskaitāmi daudz visumu. Mēs šo informāciju iegūstam arī no Brahma-samhitas. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi (BS 5.40). Jagad-aṇḍa-koṭi. Jagad-aṇḍa nozīmē, ka šis Visums ir liels, es vēlos teikt, milzīgs. Tāpat kā anda, ola. Viss, katra planēta ir kā ola. Šis brahmānanda, šis Visums, arī ir kā ola. Ir daudzi miljoni džagat-andu. Un katrā džagad-andā, koṭiṣu vasudhādi-vibhūti-bhinnam, ir arī neskaitāmi daudz planētu. Šo informāciju mēs iegūstam no Vēdām. Ja vēlaties, varat pieņemt. Ja nevēlaties, varat noraidīt. Tas atkarīgs no jums.