LV/Prabhupada 1050 - "Dari to un dod man naudu, tad tu būsi laimīgs" - Tas Nav Guru

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

"Dari to un dod man naudu, tad tu būsi laimīgs" - Tas Nav Guru
- Prabhupāda 1050


750712 - Lecture SB 06.01.26-27 - Philadelphia

Tāds ir stāvoklis. Bez guru, ja viņš izdomā savu dzīvesveidu, tad viņš ir mūdha, nelietis. Tādēļ tiek teikts mūdha. Viņš domāja, ka ir mīlošs tēvs, rūpējas par savu mazo dēlu. Visos veidos - barojot viņu, apmīļojot, tik daudzos veidos... Ka ir ļoti uzticams un godīgs tēvs. Bet šāstras saka, ka viņš ir muļķis, nelietis. Tikai paskat. Tiek teikts: bhojayan pāyayan mūḍhaḥ. Kāpēc viņš ir mūdha? Na vedāgatam antakam. Viņš neredz, nezina, ka aiz viņa gaida nāve. Tā ieradusies viņu savākt. "Vai tas, kā jūs mīlat savu tā saukto dēlu un sabiedrību, jūs glābs? Šeit ir nāve." Uz to viņš atbildēt nevar. Viņš nevar atbildēt, ka nāve ir tik tuvu. Mēs būsim gatavi. Tā ir cilvēku dzīve. Mums vienmēr jāzina, ka nāve stāv aiz mums. Jebkurā brīdī tā var satvert manu kaklu un aizvest mani prom. Tas ir fakts. Kur gan ir garants, ka dzīvosiet simts gadus? Nē. Pat pēc pāris sekundēm, izejot uz ielas, jūs tūdaļ varat sastapt nāvi. Var iestāties sirdstrieka. Var būt autoavārija. Vat būt kaut kas cits. Dzīvot ir brīnišķīgi, mirt - ne. Jo jūs esat lemti nāvei. Tiklīdz jūs piedzimstat, jūs tūdaļ sākat mirt. Nekavējoties. Ja jautāsiet, kad šis bērns ir dzimis, un saņemsiet atbildi, ka pirms nedēļas, tas nozīmē, ka viņš miris vienu nedēļu. Mēs pieņemam, ka viņš dzīvojis vienu nedēļu, bet patiesībā viņš vienu nedēļu ir miris. Tas ir brīnišķīgi, ka viņš joprojām dzīvo, ka nav miris. Nāve nav brīnišķīga, jo tā ir neizbēgama. Tā pienāks - pēc nedēļas vai simts gadiem. Tas nav brīnišķīgi. Kamēr dzīvojat, tas ir brīnišķīgi. Mums šis laiks jāizmanto, lai rastu dzīvei risinājumu, ka mēs atkārtoti mirstam un tad no jauna pieņemam citu ķermeni. Kā gan viņi sapratīs, ja nevērsīsies pie atbilstoša guru? Tādēļ šāstras saka, tad-vijñānārtham: "Ja vēlaties izzināt īsto dzīves problēmu, ja vēlaties tikt apgaismoti, kā iegūt Krišnas apziņu, kā kļūt mūžīgiem, atgriezties atpakaļ mājās pie Dieva, tad jums jāvēršas pie guru. Un kas ir guru? Tas ir izskaidrots, ļoti vienkārši. Guru nekad neizgudro ideju: "Dari to un dod man naudu, tad tu būsi laimīgs." Tas nav guru. Tas ir cits naudas pelnīšanas veids. Šeit ir teikts, mūdha, ikviens, kurš vienkārši dzīvo muļķa laimē, izgudrojot savas idejas kā Adžāmils... Kāds pieņēmis, ka tas ir viņa pienākums, kāds ir... Viņš ir muļķis. Jums no guru jāuzzina, kāds ir jūsu pienākums. Jūs ik dienas dziedat, guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Tā ir dzīve. Guru-mukha-pad... Jūs pieņemat kvalificētu guru, un izpildāt to, ko viņš jums pavēl. Tad jūsu dzīve būs veiksmīga. Ār nā koriho mane āśā. Tu, nelieti, negribi neko citu.