LV/Prabhupada 1065 - Vispirms ir Jāiemācās, ka Cilvēks Nav Šis Materiālais Ķermenis

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

One Has To Learn First Of All That He Is Not This Material Body - Prabhupāda 1065


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Kad esam tik materiāli piesārņoti, to sauc par saistīto stāvokli. Un viltud ego, viltus apziņa... Viltus apziņa izpaužas, kas uzskatām sevi par šīs materiālās dabas produktu. To sauc par viltus ego. Visas materiālās darbības, yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke (ŠB 10.84.13). Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke, tas, kurš iegrimis ķermeniskajā apziņā. Visā Bhagavad-gītā Kungs rada savu skaidrojumu, jo Ardžuna saistīja sevi ar savu ķermeni. Ir jāatbrīvojas no šīs ķermeniskās dzīves apziņas. Tā ir primārā pārpasaulnieka darbība, tāda cilvēka, kurš vēlas tikt atbrīvots. Un viņam vispirms ir jāiemācās, ka viņš nav materiālais ķermenis. Šī apziņa, materiālā apziņa... Kad esam brīvi no šīs materiālās apziņas, to sauc par mukti. Mukti jeb atbrīve nozīmē atbrīvoties no materiālās apziņas. Arī Šrīmad-Bhāgavatam atbrīves definīcija ir: muktir hitvānyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ (ŠB 2.10.6). Svarūpeṇa vyavasthitiḥ. Mukti nozīmē atbrīve no piesārņotas apziņas, kāda ir šajā materiālajā pasaulē, tā ir nonākšana tīrā apziņā. Un visas Bhagavadgītas norādes vērstas uz šīs tīrās apziņas atmodināšanu. Mēs pēdējā Bhagavad-gītas norādījumu daļ' ka Krišna prasa Ardžunam, vai nu viņam ir attīrīta apziņa. Vai viņam ir tīra apziņa. Tīra apziņa nozīmē rīkoties saskaņā ar Kunga norādījumiem. Tā ir tīra apziņa. Tā ir visa tīras apziņas būtība. Apziņa jau ir, bet tā kā esam neatņemamas daļiņas, mēs tiekam ietekmēti. Mūs pievelk materiālās dabas īpašības. Bet Pārpasaulīgais Kungs nekad nav ietekmēts. Tāda ir atšķirība starp Kungu un Visaugstāko.

Kas ir šī apziņa? Šī apziņa ir "es esmu". Kas es esmu? Piesārņota apziņa "es esmu" ir tad, kad domāju: "Es esmu visa redzamā kungs." Tā ir netīra apziņa. Un "es esmu baudītājs". Visā materiālajā pasaulē dzīvās būtnes domā, ka ir materiālās pasaules kungi un radītāji. Apziņai ir divas fiziskās kustības un divi fiziskie nodalījumi. Viens ir "es esmu radītājs", otrs ir "es esmu baudītājs". Visaugstais Kungs patiesībā ir gan radītājs, gan baudītājs. Un visas dzīvās būtnes kā neatņemamas Visaugstā Kunga daļiņas patiesībā nav ne baudītāji, ne radītāji, bet gan tie, kas sadarbojas. Kā visa iekārta. Mašīnas daļas sadarbojas. Ja mēs pētām ķermeņa uzbūvi. Ķermenim ir rokas, kājas, acis, darbojas visi instrumenti, bet visas šī ķermeņa daļiņas par sevi nav baudītājas. Vēders ir baudītājs. Kājas kustas no vienas vietas uz otru. Roka vāc, gatavo ēdienu, zobi košļā, visas ķermeņa daļas darbojas, lai apmierinātu vēderu, jo vēders ir galvenais šajā ķermeņa iekārtā. Un viss jādod vēderam. Prāṇopahārāc ca yathendriyāṇām (ŠB 4.31.14). Tāpat kā jūs varat redzēt, kā koks ir zaļš, kad laista tā saknes. Vai jūs varat atveseļoties... Ķermeņa daļas - rokas, kājas, acis, ausis, pirksti - viss uztur veselību, kad katra no ķermeņa daļām sadarbojas ar vēderu. Līdzīgi pārpasaulīgā dzīvā būtne, Kungs, ir baudītājs. Viņš ir baudītājs un radītājs. Un mēs, pakļautās dzīvās būtnes, esam Visaugstā Kunga enerģijas produkti. Mums ar viņu tikai jāsadarbojas. Tāda sadarbība palīdzēs. Piemēram, pirksti sagrābj labu ēdienu. Ja pirksti domās: "Kāpēc man to dot vēderam? Baudīsim paši." Tā ir kļūda. Pirksti nav spējīgi baudīt. Ja pirksti mēģina baudīt konkrēto ēdienu, pirkstiem tas jādod kuņģim.