MK/Prabhupada 0156 - Се обидувам да ве подучам тоа што сте го заборавиле

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Се обидувам да ве подучам тоа што сте го заборавиле
- Prabhupāda 0156


Arrival Address -- London, September 11, 1969

Новинар: Што се обидувате и подучувате, господине? Прабхупада: Се обидувам да ве подучам она што го заборавивте. Посветеници:: Харибол! Харе Кришна! (смеа) Новинар: Што е тоа? Прабхупада: Тоа е Бог. Некои од вас велат дека нема Бог, некои од вас велат дека Бог е мртов, и некои од вас велат дека Бог е безличен или празнина. Тоа се сe бесмислености. Сакам да ги подучам сите овие бесмослени луѓе дека, постои Бог. Тоа е мојата мисија. Секоја бесмислен човек може да дојде кај мене, ќе му докажам дека постои Бог. Тоа е движењето за свест за Кришна. Тоа е предизвик за атеистичките луѓе. Бог постои. Како што седиме тука лице во лице, можете да го видите Бог лице в лице. Ако сте искрени и ако сте сериозни, тоа е можно. За жал, ние се обидуваме да го заборавиме Бога; затоа ние прифаќаме толку многу беди во животот. Затоа, едноставно проповедајте дека имате свесност за Кришна и бидете среќни. Немојте да се нишате на овие бесмислени бранови на маја, или илузија. Тоа е моето барање. Приврзаници: Харибол!