MK/Prabhupada 0250 - Делувајте за Кришна, делувајте за Бог, Не за Вашиот личен интерес

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Делувајте за Кришна, делувајте за Бог, Не за Вашиот личен интерес
- Prabhupāda 0250


Lecture on BG 2.6 -- London, August 6, 1973

И овој проблем околу борењето...Ние треба да разбереме дека желба за борба постои кај сите. Не можете тоа да го контролирате, не можете тоа да го стопирате. Ние не велиме, стоп. Мајавади филозофите велат: „Стопирајте ја оваа работа“, но тоа не е возможно. Не можете тоа да го стопирате, затоа што вие сте живо суштество и имате свети склоности. Како тоа можете да го стопирате ? Но, треба тоа правилно да го искористите. Тоа е се. Имајте го тој борбен ух. Како да го употребите ? Да. Наротам дас Тхакур препорачува: „Krodha bhakta-dveṣī-jane“. „За оние кои му завидуваат на Бога или на Божјиот бхакта, можете да го употребите својот гнев на нив“. Можете да го употребите. Не можете да го напуштите гневот. Нашата работа е како да го употребите. Тоа е Свесност за Кришна. Се мора да се употреби. Ние не велиме: Стопирај го ова или она“. Не. Вие...Кришна вели: „Yat karoṣi, yaj juhosi, yad aśnāsi, yat tapasyasi kuruśva tad mad-arpanam“ (БГ 9.27). Yat karoṣi. Кришна не вели: „Ти стори го ова, ти стори го она“. Тој вели: „Што и да правиш, резултатот треба да дојде кај Мене“. И позицијата овде е дека Аеџуна не се бори за себе, но само размислува во своите рамки на себеси. Тој вели: „Te avasthitaḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ, yān eva hatvā na jijīviṣāmas“ (БГ 2.6). „Тие се мои браќа, роднини. Ако тие умрат... Не сакаме да умрат. Тие се сега пред нас. Морам да ги убијам?“ И сеуште размислува во рамките на своето сопствено задоволство. Тој ги подготвува темелите - како материјалистичка личност, а тие мислат само во рамките на своето лично задоволство. Тоа мора да се отфрли. Не лично задоволство, туку Кришнино задоволство. Тоа е Свесност за Кришна. Што и да правиш, не е важно. Морате тоа да го тестирате, да видите дали тоа го работите за Кришна. Тоа е вашето совршенство. Не само совршенство, тоа е совршенството на мисијата на вашиот човечки живот. Овој човечки живот е наменет за таа цел. Затоа што во облиците помали од човечкиот, животинскиот облик, тие се извежбан за перфекција на сетилно уживање и лично задоволство. Го немаат тоа чувство дека: „Другите животни исто така...“. Кога ќе се појави нешто што може да се јаде, тој ќе мисли: „Како можам тоа да го добијам?“ Тој никогаш нема да мисли, како другите пси можат тоа да го земат. Ова не е животинска природа. Животинска природа значи, нивно лично задоволство. Не постои размислување: „Мој пријател, мои членови на семејството“. Дури ни не делат ништо со своите сопствени деца. Можеби сте можеле и тоа да го видите. Ако има некаква храна, песот и неговите деца, секој се обидува да влече на своја страна. Тоа е животински. И кога таа работа ќе се промени за Кришна, тоа е човечки живот. Тоа е разликата помеѓу животинскиот живот и човечкиот. И тоа е многу тешко, исто така. И затоа целото образование, како да се образуваат љуѓето е тука во Бхагавад Гита. „Делувајте за Кришна, делувајте за Бог, не за својот сопствен интерес. Тогаш ќе се заплетете“. „Yajñārthāt karmaṇaḥ anyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ“ (БГ 3.9). Што год да сториш, ќе произведе некоја реакција и ќе морате да ја уживате или страдате таа реакција. Што год да направите. Но, ако го сторите за Кришна, нема повеќе реакции. Тоа е вашата слобода. „Yogaḥ karmasu kauśalam“ (БГ 2.50). Тоа е речено во Бхагавад Гита. Јога, кога сте во контакт со Кришна, тоа е тајна на успехот. И во овој материјален свет, да се работи...Инаку, што и да сторите, што и да направите, ќе предизвика, некаква реакција и ќе морате да уживате или страдате. И тука, повторно иста работа. Арџуна размислува во рамки: „Na caitad vidmaḥ kataran no garīyo“ (БГ 2.6). И тој е збунет: „Кои, која дејност ќе биде славна? Јас ќе престанам да се борам или воопшто да не се борам?“ Во следниот стих, тоа ќе се види...Кога сте толку збунети, што да се стори, а што да не се стори, а и како би добиле вистинско водство, морате да му пристапите на духовен учител. Тоа ќе биде сторено во следниот стих. Арџуна ќе рече: „Не знам. Јас сум сега збунет. Иако знам дека мојата должност како кшатрија е да се борам и понатаму се колебам. Се колебам да ја извршам својата должност. Затоа сум збунет. Затоа, Кришна, ти се предавам Тебе“. Претходно, разговарал како пријател. Сега ќе биде подготвен да добие лекции од Кришна.