MK/Prabhupada 0255 - Во Божјата Влада мора да има многу Директори, Тие се наречени Директори

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Во Божјата Влада мора да има многу Директори, Тие се наречени Директориbr />- Prabhupāda 0255}}

Lecture on BG 2.8 -- London, August 8, 1973

Сега, Кришна може да каже: „Има, во ред е. Ти си привремено... Продолжите со борбата и кога ќе се стекнеш со кралство, ќе бидеш среќен. Нема потреба, Јас да ти бидам гуру. Ниту има...“ Како што обичните луѓе мислат:„Заработуваме полно пари. Каква корист од прифаќање гуру? Можам се да разберам на свој начин. А друг ништожник вели: „Да, yata mata tata patha. Какво и да е нивното мислење, во ред е. Можете да имате свое сопствено мислење“. Тоа се случува. Можете да имате свое мислење во разбирањето на Бог. Сите тие будалести ништожници, создават свое мислење. Не, тоа е возможно. Затоа, Арџуна вели: „avāpya bhūmāv asaptnam ṛddham“ (БГ 2.8). Ова е мног значаен збор. Sapatni. Sapatni значи „жена соперник, друга жена“. Ако мажот има две, три жени...Зошто две, три? Нашиот Господ имал 16100. Тој е Бог. Sapatnya, но нема натпревар. Ќе најдете во сите изјави, на кралиците во Книгата за Кришна, кога тие разговараат со Драупади, секоја жена опишувала, колку сака да постане Кришнина слугинка. Никој не е соперник. Во материјалниот свет, ако човекот има повеќе од една жена, постои соперништво. Соперништво. Овој пример е даден во Шримад Бхагаватам. Како што имаме сетила, слично на тоа, ако некој има уште една жена, другата жена го тера: „Дојди во мојата соба“. А другата жена го влече: „Дојди во мојата соба“. И тој е збунет. Слично на тоа, ние ги имаме овие жени, сетила. Очите не влечат: „Молим те дојди во кино“. Јазикот влече: „Молим те дојди во ресторанот“. Рацете не влечат на некоја друга страна. Ногата влече некаде на друга страна. Нашата положба е токму таква. Еден исти човек, кој има повеќе жени и кои го влечат во различни соби. Тоа е нашата положба. Зошто таа положба? Затоа што овие жени се сопернички. Овде: sapatnyam ṛddham. Ако има повеќе кралеви, кои полагаат право на иста сопственост, тогаш има потешкотија. А, Арџуна вели: „Avāpya bhūmāv asaptnyam ṛddham“ (БГ 2.8). „Да се стекне богатство, кое нема друг сопственик. Јас сум единствен сопственик, дури и да го добијам тоа богатство, rājyam, тоа кралство, surāṇām api cādhipatyam, не само кралството на овој свет, но кралството на повисокиот планетарен систем...“ Овие луѓе се обидуваат да одат на Месечевата планета. Но, постои, тоа е исто така друго кралство, уште едно кралство. Тоа кралство припаѓа на повисоки живи суштества, оние кои се познати како полубогови. Тие се многу моќни. Токму како Индра. Индра е моќен контролор на дожд. Тој има гром. Луѓето во тоа не веруваат, но ние веруваме. Што е опишано во Ведската литература...Не веруваш. Мораш да веруваш. Тоа е факт. Откаде овој гром доаѓа? Кој го обезбедува дождот ? Мора да има некој директор. Како што во владините или државните канцеларии има разни управни сектори, слично во Божјата влада мора да има полно директори, многу службеници. Тие се наречени полубогови. „Devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṟṇām“ (ШБ 11.5.41). Devatāḥ, полубоговите не снабдуваат по наредбите на Кришна. Како на пример Индра, кој не снабдува. Затоа, постои Индра yajña, жртвување за задоволување на разни полубогови. Кришна ја прекинал Индра yajña, знаете Говардхан. Кога Нанда Махараџ аранжирал за Индра yajña, Кришна рекол: „Мој драг татко, нема потреба од Индра yajña“. Тоа значи дека секој, кој е свесен за Кришна, нема потреба од било каква yajña. Посебно во ова време, Кали југа, многу е тешко да се изведуваат различни видови yajña. Тоа било можно во Трета југа. „Kṛte yad dhyāyato viṣṇuṁ tretāyāṁ yajato makhaiḥ“ (ШБ 12.3.52). „Makhaiḥ means yajña, performing yajña“. „Yajñārthe karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ“ (БГ 3.9). Тие формули или упатства, никој не ги следи. Не е возможно во ова време. Затоа, инструкциите во Оние кои имаат квалитетна мозочна супстанца, наместо да се занимаваат со многу работи, извеуваат saṅkīrtana-yajñu. Ова се изјавите во шастрите.