MK/Prabhupada 0256 - Во оваа Кали Југа, Кришна дојде во форма на Неговот Име, Харе Кришна

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Во оваа Кали Југа, Кришна дојде во форма на Неговот Име, Харе Кришна
- Prabhupāda 0256


Lecture on BG 2.8 -- London, August 8, 1973

„Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ saṅgopaṅgāstra-pārṣadam yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair yajanti hi sumedhasaḥ“ (ШБ 11.5.32) Овде во оваа соба, посебно, kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇam, овде е Чаитанја Махапрабху. Тој е Самиот Кришна, а Неговиот тен е akṛṣṇa, не е со темен тен. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣa... Tviṣa значи тен. Akṛṣṇa. Жолтеникав. Saṅgopaṅgāstra-pārṣadam. И Тој е придружен од Неговите придружници, Нитјананда Прабху, Адваита Прабху, śrīvāsādi gaura-bhakta-vṛnda. Тоа е обожуваното Божество во ова време. „Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇa“. А што е процесот на обожување? „Yajñaiḥ saṅkīrtanair prāyair yajanti hi sumedhasaḥ“. Оваа saṅkīrtana-yajña која ние ја изведуваме пред Господ Чаитанја, Нитјананда и другите, тое е совршена yajña за ова време. Инаку, нема друго...Затоа е и успешна. Ова е единствена пропишана yajña. Други yajñas, Rājasūya yajña, this yajña,... Има многу yajñas...А понекогаш во Индија ги изведуваат ткн. yajñas.. Собираат пари. Тоа е се. Не може да биде успешна, затоа што нема yajnic brāhmaṇa. Во сегашниот момент, не постојат yajnic brāhmaṇa. Yajna brāhmaṇa имал обичај да го проверува правилното изговаеање на Ведските мантри. Тестот бил таков да едно животно се стави во оган и да од него излезе со свежо, младо тело. Така се тестирало, дали yajña е изведена правилно. Брахманите и yajnic brāhmaṇa правилно ги изговарале Ведските мантри. Тоа е тест. Но, каде се таквите брахмани во ова време ? Затоа, никаква yajña не се препорачува. „Kalau pañca vivarjayet aśvamedham, avalambhaṁ sannyāsaṁ bāla-paitṛkam, devareṇa suta-pitṛ kalau pañca vivarjayet“ (ЧЧ Ади 17.164). Значи, во ова време нема yajña. Нема yajnic brāhmaṇa. Ова е единствената yajña: пејте Харе Кришна мантра и танцувајте во екстаза. Тоа е единствената yajña. Значи „rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam“ (БГ 2.8). Порано имало многу демони, кои го освојувале кралството на полубоговите. „Rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam“. Исто како Хиранјакашипу. Неговата превласт се ширела дури и во кралството на Индра. „Indrāri-vyākulaṁ lokaṁ mṛdayanti yuge yuge“ (ШБ 1.3.28). Indrāri. Indrāri значи непријател на Индра. Индра е крал на рајските планети, а непријател значи демон. Полубогови и нивните непријатели, демони. Како што ние имаме многу непријатели. Затоа што, пееме Харе Кришна мантра, има многу критичари и непријатели, исто така. Не им се допаѓа тоа. Секогаш е така. Сега, нивниот број порасна. Порано биле неколку. Сега ги има многу. Затоа, се вели: „Indrāri-vyākulaṁ lokam“. Кога бројот на демонската популација ќе се зголеми, тогаш vyākulaṁ lokam. Луѓето стануваат збунети: „Indrāri vyākulaṁ lokaṁ mṛdayanti yuge yuge“. Тогаш, во тоа време, Кришна доаѓа. „Ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam“ (ШБ 1.3.28). Постои листа на имиња на инкарнации на Кришна или Бога. После споменувањата на сите имиња, Бхагавата истакнува: „Сите имиња овде наведени, се делумна репрезентација на Кришна. Но, името Кришна е тука. Тој е вистинската, изворна Личност...“ „Kṛṣṇas tu bhagavān svayam“. И Тој долази...„Indrāri-vyākulaṁ loke“. Кога луѓето се премногу вознемирени од демони, Тој доаѓа. И Тој исто така потврдува. Тоа е śāstra. Една шастра вели, Тој доаѓа во следниве услови. А, Кришна вели: „Да, yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata...tadātmānaṁ sṛjāmy aham: (БГ 4.7)“, тогаш, Јас доаѓам. Во ова време на Кали југа, луѓето се премногу вознемирени. Затоа, Кришна дошол во форма на Неговото име, Харе Кришна. Кришна не дојде лично, туку преку Неговото име. Но, бидејќи Кришна е апсолутен, нема разлика помеѓу Неговото име и Него. „Abhinnatvān nāma-nāminoḥ“ (ЧЧ Мадја 17.133). „Nāma-cintāmaṇi kṛṣṇa-caitanya-rasa-vigrahaḥ pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ“. Името е полно. Како што е Кришна полн, потполн, слично е и името на Кришна, потполно. Śuddha. Тоа не е материјална работа. „Pūrṇaḥ śuddhaḥ nityaḥ“. Вечно. Како што е Кришна вечен, така и Неговото име е вечно. „Pūrṇaḥ śuddhaḥ nitya-muktaḥ“. Нема материјална концепција во пеењето на Харе Кришна мантрата. „Abhinnatvān nāma-nāminoḥ“. Nāma, светото име и Господ, тие се abhinna, идентични. Ние не можеме да бидеме среќни...„Rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam“ (БГ 2.8). Дури и да го добиеме кралството на полубоговите, asapatya, без некаков соперник, сепак не можеме да бидеме среќни, се додека имаме материјално сфаќање на животот. Не е возможно. Тоа е објаснето во овој стих. Ви Благодарам многу. Тоа е се.