MK/Prabhupada 0268 - Никој не може да го разбере Кришна без да постане чист

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Никој не може да го разбере Кришна без да постане чист
- Prabhupāda 0268


Lecture on BG 2.10 -- London, August 16, 1973

Затоа е многу тешко. Никој не може да го разбере Кришна без да постане чист Кришнин бхакта. Затоа што, Кришна вели: „Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yas cāsmi tattvataḥ“ (БГ 18.55). Tattvataḥ, навистина. Tattvataḥ значи вистина. Ако некој сака да го разбере Кришна, каков е, тогаш мора да го прифати овој процес на предано служење, бхакта, bhakti. „Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate“ (ЧЧ Мадја 19.170). Кога некој е вработен, како слуга на Хршикеш, господар на сетилата. Господарот и hṛsīkeṇa, кога твоите сетила се вклучени во служење на господарот на сетилата, тогаш и ти постануваш господар на сетилата. И ти. Бидејќи, твоите сетила се вклучени во служење на Хршикеш, сетилата немаат друга можност, да бидат ангажирани. Заклучени се. „Sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ“ (ШБ 9.4.18). Тоа е процес на посветено служење. Ако сакаш да постанеш господар на сетилата, госвами, свами, тогаш треба да ги ангажираш сетилата во служба на Хршикеш. Тоа е единствен начин. Инаку не е возможно. Штом малку попуштиш во ангажирање на сетилата во служба на господарот на сетила, веднаш маја е таму: „Дојди те молам“. Тоа е процесот. „Kṛṣṇa bhuliyā jīva bhoga vāñchā kare, pāsate māyā tāre jāpaṭiyā dhare“. Штом ќе го заборавиш Кришна, дури и за момент, маја е веднаш тука: „Те молам, драг пријателе, дојди овде“. Затоа, треба да станеме многу внимателни. Не можеме да го заборавиме Кришна дури ни за момент. Затоа, имаме програм на пеење, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама... Секогаш сеќавај се на Кришна. Тогаш маја нема да може да те допре. „Mām eva ye prapadyante māyām etān taranti“. Маја не може да допре. Исто, како Харидас Тхакур. Тој бил вклучен во служењето на Хршикеш. Маја дошла во својата полна сила. Сепак, таа била поразена, Харидас Тхакур не бил поразен.