MK/Prabhupada 0340 - Не сте наменети за смрт, но природата ве притиска

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Не сте наменети за смрт, но природата ве притиска
- Prabhupāda 0340


Lecture on BG 9.1 -- Melbourne, June 29, 1974

„Namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya- nāmne gaura-tviṣe namaḥ“ (ЧЧ Мадја 19.53). Шрила Рупа Госвами, кога го сретнал Шри Чаитанја Махапрабху во Прајаг... Има, свето место во Индија, кое се нарекува Прајаг. И, Шри Чаитанја Махапрабху, Неговиот одвоен ред на живот, санјаса, Тој заминал за Прајага и други свети места. Шрила Рупа Госвами, тој бил министер во владата, се откажал од се и му се придружил на ова Харе Кришна движење со Шри Чаитанја Махапрабху. Кога прв пат се сретнале, тој ја понудил оваа молитва: „namo mahā-vadānyāya.“ Vadānyāya, значи највеликодушен. Има многу инкарнации на Бог, но Рупа Госвами рекол: „Сега оваа инкарнација на Бог, Шри Чаитанја Махапрабху е највеликодушна“. Namo mahā-vadānyāya. Зошто великодушна? Kṛṣṇa-prema-pradāya te, ти го даваш Кришна, веднаш низ ова санкиртан движење. Да се разбере Кришна е многу тешка работа. Кришна, лично рекол во Бхагавад Гита: „Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye“ (БГ 7.3). „Од многу, многу милиони личности, не само во ова време, туку и во минатото, Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu, од многу милиони личности, kaścid yatati siddhaye, само еден се обидува да стане совршен“. Воглавном, немаат знаење што е совршенство. Совршено, не знаат. Совршенство значи, да се стопира процесот на раѓање, смрт, старост и болест. Тоа се нарекува совршеност. Сите се обидуваат да бидат совршени, но не знаат, што е совршенство. Совршенство значи, кога сте ослободени од овие четири, несовршенства. Што е тоа? Раѓање, смрт, старост и болест. Секој. Никој не сака да умре, но тоа ни е наметнато на сила, мораш да умреш. Тоа е несовршеност. Но, овие ништожници, не знаат. Тие мислат дека, ние мораме да умреме. Но, не. Затоа што сте вечни, не сте наменети за смрт, но природата ве сили и морате да умрете.