MK/Prabhupada 0347 - Пред сè, да се родите таму каде што сега е Кришна присутен

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Пред сè, да се родите таму каде што сега е Кришна присутен
- Prabhupāda 0347


Lecture on BG 2.14 -- Mexico, February 14, 1975

Хридајананда: Ако со прочистување го чувствуваме нашиот однос што го имаме со Севишната Божја Личност? Прабхупада: Да, тоа е центарот на прочистувањето. Хридајананда: (Шпански) Хануман: Прабхупада, би сакал да знам, ако не постои раѓање во духовниот свет, како повторно да влеземе во духовниот свет? Прабхупада: Хм? Раѓањето значи, пред сè, да се родите таму каде што сега е Кришна присутен. Кришна е присутен во еден од универзумите. Постојат безброј универзуми. Да се радите во следниот универзум, или каде што сега е Кришна. Потоа ќе станете обучени. И кога ќе бидете обучени, тогаш вие лично одите во Ваикунтха. Нема раѓање. Хм, што е тоа? Хридајананда: Уште прашања и одговори? Прабхупада: Ако сакате, можам да продолжам. Хридајананда: Ако постои друг начин да се оди кај Бог. Ако постои друг начин. Прабхупада: Не (смеа) Бидејќи е наведено во Бхагавад-гита, bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ tato māм tattvato jñātvā viṣate tad-anantaram (БГ 18.55) Дознај го ова, bhaktyā mām abhijānāti. Хридајананда: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ tato māṁ tattvato jñātvā viśate tad-anantaram Прабхупада: Никому не му е дозволено да влезе во Царството Божјо без да стане бхакта. (пауза) И нема тешкотии да станете бхакти, бидејќи ... За да станете бхакта значи четирите принципи. Едно е секогаш да се мисли на Кришна. Man-manā bhava mad-bhaktaḥ. Тоа е бхакта. Едноставно размислувајќи за Кришна. Тоа е Харе Кришна. Кога пеете Харе Кришна, мислите на Кришна. Веднаш станувате бхакта. Потоа, откако ќе станете man-manā bhava, mad-yājī: „Ме обожувате,“ māṁ namaskuru, и „оддавате почитување.“ Тоа е многу едноставна работа. Ако мислите на Кришна, ако му се поклонуваат и ако го обожувате, овие три работи ќе ве направат бхакта и ќе се вратите дома, назад кон Бога. Ние подучуваме на вакви работи: пееме Харе Кришна, им се поклонуваме на Божествата и ги обожуваме. Завршете ја целата работа. Хридајанада: (Шпански) Зошто тие треба да одат по гјана патот? Потребно е толку многу знаење со многу граматика, толку многу напорна работа, толку многу нешта. Вие ги избегнувате сите овие работи. Едноставно направете ги овие три работи и станете бхакти. Зошто не го земате најлесниот процес и вратете се назад дома, назад кон Бог? Ви благодарам многу.