MK/Prabhupada 0804 - Научивме од нашиот Гуру Махараџа дека проповедањето е многу важна работа

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Научивме од нашиот Гуру Махараџа дека проповедањето е многу важна работа
- Prabhupāda 0804


Lecture on SB 1.7.19 -- Vrndavana, September 16, 1976

Прабхупада: mana tumi kisera vaiṣṇava. Тој вели: „Каков вид Ваишнава си, ти неранимајко?“ Nirjanera ghare pratiṣṭhāra tare: „Едноставно за евтино обожување живеете во едно осамено место.“ Tava hari-nāma kevala kaitava: „Вашето пеење на таканаречената Харе Кришна мантра, едноставно е мамење.“ Тој го рече тоа. Човек мора да биде подготвен, многу енергично. И тоа е наредбата на Чаитанја Махапрабху. Чаитанја Махапрабху никогаш не рече „Ти мантрај.“ Тој сигурно го дал мантрањето, но што се однесува до неговата мисија, Тој рече дека „секој од вас станува гуру.“ Āmāra ājñāya guru hañā tāra 'ei deśa (ЧЧ Мадхја 7.128). И доставете, проповедајте, луѓето да разбираат што е Кришна. Āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (ЧЧ Мадхја 7.128). Pṛthivīte āche yata nagarādi. Тоа е Неговата мисија. Не е тоа „Станете голем Ваишнава и седнете и имитирајте.“ Тоа е за сите неранимајковци. Затоа, не ја следи оваа работа. Барем нема да ве советуваме така. Научивме од нашиот Гуру Махараџа дека проповедањето е многу, многу важно, и кога еден е всушност искусен проповедник, тогаш тој е способен да ја пее Харе Кришна мантрата без навреди. Пред тоа, ова таканаречено пеење на Харе Кришна мантрата, може да ја повторувате без навреди... И да се откажете од сите други работи за да направите претстава на голем Ваишнава, тоа не е потребно. Ви благодарам многу. Посветеници: Џаја Прабхупада.