MK/Prabhupada 1032 - Процесот е да се промените себеси од материјална енергија во духовна енергија

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Процесот е да се промените себеси од материјална енергија во духовна енергија
- Prabhupāda 1032


740628 - Lecture at St. Pascal's Franciscan Seminary - Melbourne

Мадхудвиша: Знам дека можеби сакате да поставите прашања на Неговата Божествена Милост. Ако има било какви прашања, може да ја кренете раката и тогаш може да поставите прашања, ако сакате. (долга пауза) Немате прашања? Ова значи дека сите се согласуваат. (смеа) Прабхупада: Целосен договор. Тоа е добро. Гостин (1): Вашите посветеници велат дека имате за цел да ја надминете болеста на материјалното постоење. Јас не разбрав сосема, што прави вашиот процес за тоа, но може да ми кажете кој е крајниот резултат кога ќе ја надминете оваа болест. Прабхупада: Што е тоа? Мадхудвиша: Во свесноста за Кришна, процесот е да се надмине болеста на материјалното постоење. Првиот дел од неговото прашање е „Како да го направите ова?“ Вториот дел од неговото прашање: „Кој е крајниот резултат по преземањето на процесот?“ Прабхупада: Процесот е да се промените себеси од материјална енергија во духовна енергија. Ние сме енергија. Бог има две енергии - материјална енергија и духовна енергија. Ние сме, исто така, енергија. Ние сме маргинална енергија. Маргиналната енергија значи дека можеме да останеме под материјалната енергија или духовната енергија, бидејќи правиме избор. Маргинално ... Исто како што на плажата наоѓате понекогаш на границата на водата, водата ја покрива земјата, а понекогаш и земјата е отворена. Ова се нарекува маргинална позиција. Слично на тоа, ние сме маргинална енергија на Бога, живи суштества. Можеме да останеме под вода, значи материјална енергија, или можеме да останеме отворени, во духовна енергија.