MK/Prabhupada 1035 - Дојдете до Вистинското Разбирање на Вашето Постоење со Пеење на Харе Кришна

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Дојдете до Вистинското Разбирање на Вашето Постоење со Пеење на Харе Кришна
- Prabhupāda 1035


720403 - Lecture SB 01.02.05 - Melbourne

Зошто страдам? Зошто морам да го прифатам раѓањето? Зошто морам да ја прифатам смртта? Зошто морам да ја прифатам болеста? Зошто морам да ја прифатам староста?“ Ова се проблемите. Овие се проблемите, и овие проблеми може да се решат во човечки облик на живот, не во животот на мачките и кучињата. Тие не можат. Нашето единствено барање е да го направите вашиот живот успешен. Дојдете до вистинското разбирање на вашето постоење. И ова е можно едноставно со пеење Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама ... Ви благодарам многу. Харе Кришна.