MK/Prabhupada 1060 - Освен Ако Некој не ја Добие оваа Бхагавад Гита со Потчинет Дух

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Освен Ако Некој не ја Добие оваа Бхагавад Гита со Потчинет Дух...
- Прабхупада 1060


660219-20 - Предавање Вовед во БГ - Њујорк

Sarvam etad ṛtaṁ manye (БГ 10.14). „Прифаќам и верувам на се што Ти кажа, дека се е така. И Твојата Личност, Твојата Божја Личност е многу тешко да се разбере. И затоа Тебе не можат да те препознаат дури и полубоговите. И затоа Тебе не можат да те препознаат дури и полубоговите.“ Тоа значи дека Севишната Божја Личност не може да се препознае дури и од повозвишените личности од човечките суштества и тогаш како човечкото суштество може да го разбере Шри Кришна, без да постане негов посветеник?

Затоа Бхагавад Гита, треба да се прифати во духот на посветеник на Господ Шри Кришна. Никој не треба да мисли, дека е еднаков, на исто ниво со Шри Кришна и не треба да мисли дека Тој е обична личност, можеби многу возвишена личност. Не. Господ Шри Кришна е Возвишената Божја Личност. Така барем теоретски, по изјавата на Бхагавад Гита или на изјавата, тврдењето на Арџуна, личноста која се обидува да ја разбере Бхагавад Гита, треба да го прифати Шри Кришна како Севишна Божја Личност, а потоа со потчинет дух... Освен ако некој не ја добие оваа Бхагавад Гита со Потчинет Дух и ја слушне, многу е тешко да се разбере Бхагавад Гита, бидејќи е голема тајна.

Значи во оваа Бхагавад Гита... Ние можеме да истражиме што е оваа Бхагавад Гита. Оваа Бхагавад Гита е наменета за да се испорача на личности кои се во незнаење во ова материјално постоење. Секој човек е во неволја на толку многу начини, како што Арџуна бил во тешкотија, по прашањето на битката на Курукшетра. И како таков, тој се предал на Шри Кришна и затоа оваа Бхагавад Гита, била изговорена. Слично, не само Арџуна туку секој од нас е преполн со вознемиреност, поради нашето материјално постоење. Асад-грахат. Тоа е...Нашето постоење е во околина или атмосфера на непостоење. Но, ние всушност, не сме непостоечки. Нашето постоење е вечно, но на овој или оној начин, ние сме ставени во овој асат. Асат значи што не постои.

Сега, од толку многу човечки суштества, кои всушност се распрашуваат за својата позиција, за тоа кои се и зошто се ставени во оваа незгодна позиција на страдање...Се додека, личноста не се разбуди и дојде до позиција да праша „Зошто Јас страдам? Не го сакам, сето ова страдање. Се обидов, да пронајдам решение за сите овие страдања и не успеав.“ Се додека, личноста не дојде во таа позиција, таа не може да се смета за совршено човечко суштество. Човештвото почнува, кога оваков тип на истражувања ќе се разбудат, во нечиј ум. Во Брахма-сутра, ова истрага се нарекува брахма-џиџњаса. Атато брахма џиџњаса. И секоја активност на човечкото суштество, се смета за неуспех без постоење на овакво истражување, во неговиот ум. Значи личностите, кои го разбудиле ова истражување, во нивниот ум, како „Што сум Јас, зошто Јас страдам, од каде Јас дојдов или каде Јас ќе одам после смртта?“ и кога овие истражувања се случуваат, се разбудени во умот на нормалното човечко суштество, тогаш тоа е практично вистинскиот ученик, за разбирање на Бхагавад Гита. И тој мора да биде Шрадхаван. Шрадхаван. Тој мора да има почит, цврста почит за Севишната Божја Личност. Таква личност, идеална личност бил Арџуна.