NL/Prabhupada 0001 - Uitbreiden Tot Tien Miljoen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Expand to Ten Million - Prabhupāda 0001


Lecture on CC Adi-lila 1.13 -- Mayapur, April 6, 1975

Prabhupada: Caitanya Mahāprabhu zegt tegen al de ācāryas... Nityānanda Prabhu, Advaita Prabhu en Śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda, Zij zijn allemaal dragers van bevelen van Śrī Caitanya Mahāprabhu. Dus probeer het pad van het ācārya process te volgen, Dan kan het leven succesvol zijn. En ācārya worden is niet heel moeilijk. Eerst en vooral, wordt een trouwe dienaar van jou ācārya, volg strikt wat hij zegt. Probeer hem te plezieren en verspreid Kṛṣṇa bewust-zijn. Dat is alles. Het is helemaal niet moeilijk. Probeer de instruktie van jou Guru Mahārāja te volgen en verspreid Kṛṣṇa bewust-zijn. Dat is het bevel van Heer Caitanya.

āmāra ajñāya guru hañā tāra' ei deśa
yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa
(CC Madhya 7.128)

"Door Mijn bevel te volgen, wordt jij guru." En als we strikt het ācārya systeem volgen en ons best doen om de instruktie van Kṛṣṇa te verspreiden. Yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (CC Madhya 7.128). Er zijn twee soorten instrukties van Kṛṣṇa. Upadeśa betekent instruktie. Instruktie gegeven door Kṛṣṇa, dat is ook 'kṛṣṇa'-upadeśa, en instruktie ontvangen over Kṛṣṇa, dat is ook 'Kṛṣṇa'-upadesa. Kṛṣṇasya upadeśa iti kṛṣṇa upadeśa. Samāsa, śāsti-tat-puruṣa-samāsa. En Kṛṣṇa viṣayā upadeśa, dat is ook Kṛṣṇa upadeśa. Bāhu-vrīhi-samāsa. Dit is de manier om Sanskriet grammatica te analiseren. Dus Kṛṣṇa's upadeśa is Bhagavad-gītā. Hij geeft direkt instructie. Dus diegene die kṛṣṇa-upadeśa verspreid, en gewoon herhaalt wat Kṛṣṇa, heeft gezegd, dan bekom je ācārya. Helemaal niet moeilijk. Alles staat daar geschreven. We moeten gewoon herhalen zoals een pappegaai. Niet precies pappegaai. Een pappagaai begrijpt de betekenis niet, hij vibreert gewoon. Maar jij zou de betekenis ook moeten begrijpen. Hoe kan je het anders uitleggen? Dus, we willen Kṛṣṇa bewust-zijn verspreiden Bereid jezelf gewoon voor om Kṛṣṇa's instrukties goed te herhalen, zonder enige verkeerde interpretatie. Dan, in de toekomst...Stel je voor dat je nu tien duizend hebt. We zullen uitbreiden tot honderd duizend. Dat is vereist. Dan honderd duizend tot een miljoen. En miljoen tot tien miljoen.

Toegewijden: Haribol! Jaya!

Prabhupada: Dus zal er geen tekort zijn aan ācārya, en mensen zullen makkelijk Krsna bewust-zijn begrijpen. Dus maak deze organisatie. Wees niet ten onrechte opgeblazen. Volg de instructie van de acarya en probeer jezelf perfekt te maken, volwassen. Dan zal het heel makkelijk zijn om māyā te overwinnen. Ja, Ācāryas, zij verklaren oorlog tegen māyā's aktiviteiten.