NL/Prabhupada 0004 - Geef Je Niet Over Aan Onzin

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Don't Surrender To Any Nonsense - Prabhupāda 0004


Lecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Het proces is... Dat is ook vermeld in de Bhagavad-gītā. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Als je wilt de transcendentale wetenschap begrijpen, dan moet je dit principe volgen. Wat is dat? Tad viddhi praṇipātena. Je moet je overgeven. Hetzelfde: net zoals namanta eva. Tenzij je nederig wordt, kan je geen overgegeven ziel zijn. En waar? Praṇipāta. Waar zal je een persoon vinden dat "Hij is... Hier is een persoon, waar kan ik mij overgeven?" Dat betekent dat we een kleine test moeten doen over waar ons over te geven. Zo veel kennis moet je hebben. Geef je niet over aan nonsens. Je moet... En hoe kan je te weten komen wat intelligent of nonsens is? Dat is ook omschreven in de śāstra. Dat is omschreven in de Kaṭha Upaniṣad. Tad viddhi praṇipātena pari... (BG 4.34). Kaṭha Upaniṣad zegt dat tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham [MU 1.2.12]. Deze śrotriyam betekent dat diegene die komt in de opeenvolging van discipelen. En wat is het bewijs dat hij kwam onder de opeenvolging van discipelen? Brahma-niṣṭham. Brahma-niṣṭham betekent dat hij volledig overtuigt is van de Allerhoogste Absolute Waarheid. Dus daar moet je je overgeven. Praṇipāta. Praṇipāta betekent prakṛṣṭa-rūpeṇa nipātam, zonder terughoudenheid. Als je zo iemand vindt, dan geef je je daar over. Praṇipāta. Probeer hem te dienen, probeer hem te plezier, en stel hem vragen. Alles zal onthuld worden. Je moet zo'n gezaghebbend persoon vinden en je aan hem overgeven. Aan hem overgeven betekent overgeven aan God omdat hij God's vertegenwoordiger is. Maar het is je toegestaan om vragen te stellen, om geen tijd te verliezen, maar om te begrijpen. Dit heet paripraśna. Dit is het proces. Dus alles is daar. We hebben het gewoon aan te nemen. Maar als we het proces niet aannemen en gewoonweg onze tijd verspillen met intoxicatie en speculatie en alle onzinnige activiteiten, oh, dat is nooit mogelijk. Je zal nooit begrijpen wat God is. Want God is zelfs niet door de halfgoden en door de grote heiligen begrijpbaar. Wat stelt onze kleine moeite voor? Dus dit is het proces. En als je volgt, asammūḍhaḥ, asammūḍhaḥ, als je de principes volgt en langzaam maar zeker, asammūḍhaḥ, zonder enig twijfel, als je ... Dat is het... Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. als je volgt, je zal het begrijpen, jijzelf, "Ja. Ik krijg iets." Het is niet dat je in blindheid bent, je volgt blind. Als je de principes volgt, zal je het begrijpen. Net zoals je goede voedzame voedingsmiddelen eet, je zal jezelf sterker voelen en je honger zal voldaan zijn. Je moet het niemand vragen. Je zal het zelf voelen. Net zoals, als je naar het juiste pad komt en het principe volgt, zal je het begrijpen, "Ja, ik maak vooruitgang." Pratyakṣa... In het negende hoofdstuk zei Hij pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. En het is heel gemakkelijk. En je kan het doen in een blij gemoed. En wat is het proces? We chanten Hare Kṛṣṇa en eten Kṛṣṇa-prasāda en studeren Bhagavad-gītā filosofie, horen mooie muzikale geluiden. Is het erg moeilijk? Is het erg moeilijk? Helemaal niet. Dus door dit proces zal je asammūḍhaḥ zijn. Niemand kan je bedriegen. Maar als je bedrogen wil worden zijn er zo veel bedriegers. Dus maak geen maatschappij van bedrieger en bedrogene. Dus volg gewoon het paramparā systeem zoals het voorgeschreven is in de Vedische literatuur zoals aanbevolen door Kṛṣṇa. Probeer het te begrijpen van de autoritatieve bron en probeer het te appliceren in je leven. Dan asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Martyeṣu betekent... Martya betekent dat hen die in aanmerking komen om te sterven. Wie zijn ze? Deze geconditioneerde zielen, beginnende van Brahmā tot aan de onbeduidende mier, ze zijn allen martya. Martya betekent er komt een tijd dat ze zullen sterven. Dus martyeṣu. Onder de stervelingen wordt hij de meest intelligente. Asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Waarom? Sarva-pāpaiḥ pramucyate. Hij is vrij van alle soorten reacties van zondige activiteiten. In deze wereld, in deze materiële wereld, wil ik zeggen, bewust of onbewust, we begaan altijd zondige daden. Dus we moeten uit deze reactie geraken. En hoe er uit te geraken? Dat staat ook omschreven in de Bhagavad-gītā. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Als je het doet, werk alleen voor Kṛṣṇa... Yajña betekent Viṣṇu of Kṛṣṇa. Als je enkel werkt voor Kṛṣṇa, dan zal je bevrijd zijn van alle reacties. Śubhāśubha-phalaiḥ. We doen iets gunstigs of ongunstigs. Maar zij die in Kṛṣṇa bewustzijn zijn en zich gedragen op die wijze, Hij heeft geen zaken met wat gunstig of ongunstig is want hij is in contact met de meest gunstige, Kṛṣṇa. Dus daarom sarva-pāpaiḥ pramucyate. Hij wordt vrij van alle reacties van zondige activiteiten. Dit is het proces. En als we dit proces aannemen, uiteindelijk kunnen we in contact komen met Kṛṣṇa en ons leven wordt succesvol. Dit proces is heel eenvoudig, en we kunnen, iedereen kan het aannemen. Van harte bedankt.