NL/Prabhupada 0008 - Krishna Beweert "Ik Ben Iedereen's Vader"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna Beweert "Ik Ben Iedereen's Vader"
- Prabhupāda 0008


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

Dus, althans in India, alle grote persoonlijkheden, heilige personen, wijzen en ācārya, zij hebben deze spirituele kennis zo mooi en volledig gecultiveerd, en wij maken er geen gebruik van. Het is niet zo dat deze śāstra's en aanwijzingen bedoeld zijn voor de Indiërs of voor de hindoes of voor brāhmanen. Nee. Het is bedoeld voor iedereen. Omdat Kṛṣṇa zegt:

sarva-yoniṣu kaunteya
sambhavanti mūrtayaḥ yaḥ
tāsāṁ mahad brahma yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā
(BG 14.4)

Kṛṣṇa zegt dat: "Ik ben iedereen's vader." Daarom is Hij heel erg bezorgd om ons vredig en gelukkig te maken. Net zoals de vader wil zien dat zijn zoon goed terecht gekomen en gelukkig is; evenzo, Kṛṣṇa wil ook een ieder van ons gelukkig en goed terecht gekomen zien. Daarom komt Hij soms. (BG 4.7) Yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati. Dit is het doel van Kṛṣṇa's komst. Dus degenen die dienaren zijn van Kṛṣṇa, toegewijden van Kṛṣṇa, zij zouden de missie van Kṛṣṇa moeten aannemen. Ze moeten de missie van Kṛṣṇa opnemen. Dat is Caitanya Mahaprabhu's versie.

āmāra ajñāya guru hañā tāra ei deśa yare dekha, tare kaha, 'kṛṣṇa'-upadeśa :(CC Madhya 7.128)

Kṛṣṇa-upadeśa. Probeer om te prediken wat Kṛṣṇa gezegd heeft in de Bhagavad Gita. Dat is de plicht van elke Indiër. Caitanya Mahāprabhu zegt.

bhārata-bhūmite manuṣya janma haila yāra
janma sārthaka kari para-upakāra.
(CC Adi 9.41)

Dus indiërs, Indiërs zijn bedoeld voor para-upakāra. Indiërs zijn er niet om anderen te exploiteren. Dat zijn niet de Indiërs hun zaken. Indiase geschiedenis is al die tijd voor para-upakāra. En vroeger, uit alle delen van de wereld, kwam men om te leren wat spiritueel leven is. Zelfs Jezus Christus ging er naartoe. En uit China en uit andere landen. Dat is geschiedenis. En we vergeten onze eigen waarde. Hoe harteloos zijn we. Zo'n grote beweging, Kṛṣṇa-bewustzijn, gaat verder over de hele wereld. maar onze Indiërs zijn harteloos, onze regering is harteloos. Ze nemen niets. Dat is ons ongeluk. Maar het is Caitanya Mahaprabhu's missie. Hij zegt iedere Indiër, bhārata bhūmite manuṣya janma, als hij een menselijk wezen is, dan moet hij zijn leven perfect maken door gebruik te maken van deze Vedische literatuur en de kennis verspreiden over de hele wereld. Dat is para-upakāra. Dus India kan dit doen. Eigenlijk waarderen ze ons. Deze Europeanen, Amerikaanse jonge mannen, zij waarderen hoe groot ... Ik krijg dagelijks tientallen brieven, hoe ze voordeel krijgen door deze beweging. Eigenlijk, is dat het feit. Het is het leven geven voor de dode man. Dus ik zal speciaal de Indiërs verzoeken, vooral Zijne Excellentie, alstublieftk samen te werken met deze beweging, en probeer om je leven en dat van anderen succesvol te maken. Dat is de missie van Kṛṣṇa, komst van Kṛṣṇa. Heel hartelijk bedankt.