NL/Prabhupada 0010 - Probeer Krishna Niet Te Imiteren

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Probeer Krishna Niet Te Imiteren
- Prabhupāda 0010


Lecture on SB 7.9.9 -- Mayapur, February 16, 1976

Kṛṣṇa ... Deze zestienduizend echtgenotes, hoe werden ze echtgenotes? Je kent het verhaal, dat vele mooie, zestienduizend mooie, ik bedoel te zeggen, koning's dochters werden ontvoerd door de asura. Wat is de naam van die asura? Bhaumâsura, nee? Ja. Dus baden ze tot Kṛṣṇa dat "Wij zijn aan het lijden, ontvoerd door deze schurk. ​​Gelieve ons te redden." Dus Kṛṣṇa kwam om hen te redden, en de Bhaumâsura werd gedood en alle meisjes werden vrij gelaten. Maar na hun vrijlating stonden ze daar nog. Dus Kṛṣṇa vroeg hen, "Nu kun je naar huis gaan naar je vader." Ze zeiden dat "Wij zijn ontvoerd, en we kunnen niet trouwen." In India is die regel er nog steeds. Als een meisje, jong meisje, voor één of twee dagen uit huis gaat, zal niemand met haar trouwen. Zal niemand met haar trouwen. Ze word beschouwd als bedorven. Dit is nog steeds het Indiase systeem. Dus ze waren ontvoerd voor zoveel dagen of jaren, dus zeiden ze tegen Kṛṣṇa, we zullen niet aanvaard worden noch door onze vader niemand zal instemmen om te trouwen." Toen begreep Kṛṣṇa dat: "Hun positie is zeer onstabiel. Hoewel ze vrijgelaten zijn, kunnen ze nergens heen." Toen Kṛṣṇa ... Hij is zo vriendelijk, bhakta-Vatsala. Vroeg Hij, "Wat willen jullie?" Dat ... Ze zeiden dat: "Je accepteert ons. Anders hebben we geen andere middelen om te blijven." Kṛṣṇa meteen: "Ja, kom op." Dit is Kṛṣṇa. En niet dat Zijn zestienduizend vrouwen samen zaten in een kamp. Hij bouwde onmiddelijk zestienduizend paleizen. Want Hij heeft hen aanvaard als vrouw, ze moeten onderhouden worden als Zijn vrouw, als Zijn koningin, niet dat: "Omdat ze geen andere middelen hebben, zijn ze naar Mij voor hulp gekomen. Ik kan ze toch houden. "Nee Meest respectvol als koningin, als Kṛṣṇa's koningin. En nogmaals dacht Hij dat: "De zestienduizend vrouwen ... Dus als ik alleen blijf, één persoon, dan kunnen mijn vrouwen mij niet ontmoeten. Iedereen moet zestienduizend dagen wachten om haar man te zien. Nee." Hij expandeerde Zichzelf in zestienduizend Kṛṣṇa's. Dit is Kṛṣṇa. De schurken, ze beschuldigden Kṛṣṇa als vrouwen-jager. Hij is niet zoals jij. Jij kan zelfs niet één vrouw onderhouden, maar Hij onderhield zestienduizend vrouwen in zestienduizend paleizen en in zestienduizend expansies van vorm. Iedereen was blij. Dit is Kṛṣṇa. We moeten begrijpen wat Kṛṣṇa is. Probeer Kṛṣṇa niet te imiteren. Allereerst probeer om Kṛṣṇa te begrijpen.