NL/Prabhupada 0012 - De Bron Van Kennis Zou Horen Moeten Zijn

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Source Of Knowledge Should Be By Hearing - Prabhupāda 0012


Lecture on BG 16.7 -- Hawaii, February 3, 1975

Elk van ons, we zijn onvolmaakt We zijn heel trots op onze ogen: "Kan je mij tonen?" Welke kwalificaties hebben je ogen dat je kan zien? Hij denkt niet dat, "Ik heb geen kwalificatie; maar toch, ik wil zien." Deze ogen, oh, ze zijn afhankelijk van zo veel voorwaarden. Nu is er elektriciteit, je kan zien. Zodra de elektriciteit uit is, kan je niet zien. Wat is dan de waarde van je ogen? Je kan niet zien wat verder is dan deze muur. Dus geloof je zogenaamde zintuigen niet als de bron van kennis. Nee. De bron van kennis zou moeten zijn door te horen. Dat heet śruti. Daarom is de naam van de Vedas śruti. Śruti-pramāṇa, śruti-pramāṇa. Net zoals een kind of een jongen die wil weten wie zijn vader is. Dus wat is het bewijs? Dat bewijs is śruti, het horen van de moeder De moeder zegt, "Hij is je vader." Dus hij hoort; hij ziet niet hoe hij zijn vader kwam te zijn. Want voor zijn lichaam bestond was de vader er, dus hoe kan hij het zien? Dus door de zien, je kan niet nagaan wie je vader is. Je moet het horen van de autoriteit. De moeder is de autoriteit. Daarom śruti-pramāṇa: het bewijs is horen, niet door zien. Zien... Onze onvolmaakte ogen. Er zijn zo veel obstakels. Dus op de zelfde manier, door directe perceptie, kan je de waarheid niet hebben.

Directe perceptie is speculatie. Dokter Kikker. Dokter Kikker speculeert over wat de Atlantische Oceaan is Hij bevindt zich in vijver, drie voet vijver, en een vriend informeert hem, "Oh, ik heb uitgestrekt water gezien." "Wat is dat uitgestrekt water?" "Atlantische Oceaan." "Hoe groot is het?" "Heel, heel groot." Dus de dokter Kikker denkt, "Misschien vier voet. Deze vijver is drie voet. Het kan vier voet zijn. Oké, vijf voet. Vooruit, tien voet." Dus op deze wijze, speculerend, hoe kan de kikker, Dokter Kikker de Atlantische Oceaan of de Stille Oceaan begrijpen? Kan je de lengte en de breedte van de Atlantische, Stille Oceaan schatten, door speculatie? Dus door speculatie, je kan het niet hebben.... Ze speculeren al zo veel jaren over dit universum, hoeveel sterren zijn er, wat is de lengte en de breedte, waar is de.... Niemand weet zelfs iets van de materiële wereld, wat dan van de spirituele wereld? Dat is verder, veel verder.

Paras tasmāt tu bhāvo 'nyo 'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Je zal het vinden in de Bhagavad-gītā. Er is een andere natuur. Deze natuur, wat je ziet, de lucht, een rond gewelf, dat, daarboven, zijn er opnieuw lagen van de vijf elementen. Dit is de bedekking. Net zoals je de kokosnoot hebt gezien. Er is een harde bedekking, en binnenin de bedekking is er water. Hetzelfde, binnen deze bedekking... En buiten de bedekking zijn er vijf lagen, duizend keer groter dan elkaar. Water laag, lucht laag, vuur laag. Dus je moet al deze lagen doordringen. Dan zal je de spirituele wereld hebben. Al deze universums, ongelimiteerd aantal, koṭi Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi (Bs. 5.40) Jagad-aṇḍa betekent het universum. Koṭi, vele miljoenen samen geclusterd, dat is materiële wereld. En verder dan die materiële wereld is er de spirituele wereld, een andere hemel. Dat is ook hemel. Dat heet paravyoma. Dus door je zintuiglijke waarneming kan je zelfs niet eens schatten wat er is in de maan planeet of de zonneplaneet, deze planeet, in dit universum. Hoe kan je de spirituele wereld begrijpen door speculatie? Dat is domheid.

Daarom zegt śāstra, acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṁs tarkeṇa yojayet. Acintya, wat onbegrijpelijk is, verder dan je zintuiglijke waarneming, probeer niet te argumenteren te begrijpen en speculeren. Dat is domheid. Dat is niet mogelijk. Daarom moeten we naar de guru gaan. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet, samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham (MU 1.2.12). Dit is het proces.