NL/Prabhupada 0017 - Spirituele Energie En Materiele Energie

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Spiritual Energy And Material Energy - Prabhupāda 0017


Lecture on Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 2, 1970

Dus twee energieën werken in deze materiële wereld: de spirituele energie en de materiële energie. De materiële energie betekent deze acht soorten van materiële elementen. Bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ: (BG 7.4) aarde, water, vuur, lucht, ether, geest, intelligentie en ego. Deze zijn allen materieel. Op dezelfde manier, fijner, fijner, fijner, fijner, en grover, grover, grover. Net zoals water fijner is dan de aarde, dan vuur is fijner dan het water, en lucht is fijner dan het vuur, dan ether, is fijner dan de lucht. Op dezelfde wijze, intelligentie is fijner dan de ether, of de geest is fijner dan de ether. De geest... Je weet, ik heb dit voorbeeld verschillende keren gegeven: de snelheid van de geest. Je kan vele duizenden mijlen gaan binnen de seconde. Dus hoe fijner het wordt, het is krachtig. Op dezelfde wijze, uiteindelijk, wanneer je naar het spirituele deel komt, fijner, van waar alles uitgaat, oh, dat is heel krachtig. Dat is spirituele energie. Dat wordt gegeven in de Bhagavad-gītā. Wat is die spirituele energie? Die spirituele energie is dit levend wezen. Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parā (BG 7.5). Kṛṣṇa zegt, "Dit zijn materiële energieën. Voorbij dit is er een ander, spirituele energie." Apareyam. Aparā betekent minder. Apareyam. "Al deze beschreven materiële elementen, ze zijn een mindere energie. En daar voorbij is superieure energie, Mijn dierbare Arjuna." Wat is dat? Jīva-bhūta mahā-bāho: "Deze levende wezens." Ze zijn ook energie. Wij levende wezens, ze zijn ook energie, maar superieure energie. Hoe superieur? Want yayedaṁ dhāryate jagat (BG 7.5). De superieure energie controleert de inferieure energie. Materie heeft geen kracht. Het grote vliegtuig, mooie machine, vliegt in de lucht, gemaakt van materiële dingen. Tenzij de spirituele energie, de piloot, er is, is het nutteloos. Het is nutteloos. Dat vliegtuig zal duizenden jaren in de luchthaven staan; Het zal niet vliegen tenzij het kleine partikel spirituele energie, de piloot, komt en het aanraakt. Dus wat is de moeilijkheid om God te begrijpen? Simpelweg, dat als deze grote machine... Er zijn zoveel grote machines, ze kunnen niet vliegen zonder de aanraking van de spirituele energie. een mens of een levend wezen. Hoe kan je verwachten dat deze gehele materiële energie automatisch werkt of zonder enige controle? Hoe kan je je argumenten voorbrengen op die manier. Dat is niet mogelijk. Daarom de minder intelligente klasse van mensen, zij kunnen niet begrijpen hoe deze materiële energie wordt gecontroleerd door de Allerhoogste Heer.