NL/Prabhupada 0017 - Spirituele Energie En Materiele Energie

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Spirituele Energie En Materiele Energie
- Prabhupāda 0017


Lecture on Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 2, 1970

Dus twee energieën werken in deze materiële wereld: de spirituele energie en de materiële energie. De materiële energie betekent deze acht soorten van materiële elementen. Bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ: (BG 7.4) aarde, water, vuur, lucht, ether, geest, intelligentie en ego. Deze zijn allen materieel. Op dezelfde manier, fijner, fijner, fijner, fijner, en grover, grover, grover. Net zoals water fijner is dan de aarde, en vuur is fijner dan het water, en lucht is fijner dan het vuur, en ether is fijner dan de lucht. Op dezelfde wijze, intelligentie is fijner dan de ether, of de geest is fijner dan de ether. De geest ... Je weet, ik heb dit voorbeeld verschillende keren gegeven: de snelheid van de geest. Je kan vele duizenden kilometers gaan binnen een seconde. Dus hoe fijner het wordt, hoe krachtiger. Op dezelfde wijze, uiteindelijk, wanneer je bij het spirituele deel komt, fijner, van waar alles uitgaat, oh, dat is heel krachtig. Dat is spirituele energie. Dat staat in de Bhagavad-gītā. Wat is die spirituele energie? Die spirituele energie is dit levende wezen. Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parā (BG 7.5). Kṛṣṇa zegt: "Dit zijn materiële energieën. Voorbij dit is er een andere, spirituele energie." Apareyam. Aparā betekent ondergeschikt. Apareyam. "Al deze beschreven materiële elementen, ze zijn een ondergeschikte energie. En daar voorbij is superieure energie, Mijn dierbare Arjuna." Wat is dat? Jīva-bhūta mahā-bāho: "Deze levende wezens." Ze zijn ook energie. Wij levende wezens zijn ook energie, maar superieure energie. Hoe superieur? Want yayedaṁ dhāryate jagat (BG 7.5). De superieure energie beheerst de ondergeschikte energie. Materie heeft geen kracht. Het grote vliegtuig, mooie machine, vliegt in de lucht, gemaakt van materiële dingen. Maar tenzij de spirituele energie, de piloot, er is, is het nutteloos. Dat vliegtuig zal duizenden jaren in de luchthaven staan; het zal niet vliegen tenzij het kleine deeltje spirituele energie, de piloot, komt en het aanraakt. Dus wat is de moeilijkheid om God te begrijpen? Simpelweg, dat als deze grote machine ... Er zijn zoveel grote machines, ze kunnen niet bewegen zonder de aanraking van de spirituele energie, een mens of een levend wezen. Hoe kan je verwachten dat deze gehele materiële energie automatisch werkt of zonder enige controle? Hoe kan je dat be-argumenteren. Dat is niet mogelijk. Daarom; de minder intelligente klasse van mensen, die kunnen niet begrijpen hoe deze materiële energie wordt beheerst door de Allerhoogste Heer.