NL/Prabhupada 0018 - Strikt Trouw Aan De Lotusvoeten Van De Guru

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Firmly Faithful At The Lotus Feet Of Guru -
Prabhupāda 0018


Lecture on SB 6.1.26-27 -- Philadelphia, July 12, 1975

Prabhupāda: Dus me moeten deze tijd gebruiken om een oplossing te maken voor het leven dat we herhaaldelijk sterven en opnieuw een ander lichaam aanvaarden. Dus hoe zullen ze begrijpen tenzij ze naar de juiste guru komen? Daarom zegt śāstra, ad-vijñānārtham: "Als je het echte probleem van je leven wilt weten en je wilt verlicht zijn hoe je kan Kṛṣṇa bewust worden, hoe eeuwig te worden, terug naar huis te keren, terug naar God, dan moet je de guru benaderen." En wie is guru? Dat is uitgelegd, heel simpel iets. Guru produceert nooit het idee dat "Je doet dit en geeft me geld en je zal gelukkig worden." Dat is niet guru. Dat is een ander proces om geld te verdienen. Dus hier wordt gezegd, mūḍha, iedereen die gewoonweg leeft in de ingebeelde vreugde, zijn eigen ideeën aan het produceren zoals Ajāmila... Iemand heeft aangenomen, "Dit is mijn plicht," iemand heeft... Hij is een dwaas. Je moet weten wat je plicht is van je guru. Je zingt iedere dag, guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Dit is leven. Dit is leven. Guru-mukha-pad... Je aanvaardt de bonafide guru, en wat hij je beveelt, je voert het uit. Dan is je leven succesvol. Ār nā koriho mane āśā. Jij schelm, je verlangt niets anders. Zing je het niet dagelijks? Maar begrijp je de betekenis? Of zing je gewoon? Wat is de betekenis? Wie zal het uitleggen? Niemand weet het? Ja, wat is de betekenis?

Toegewijde: "Mijn enige wens is dat mijn geest gezuiverd wordt door de woorden die afkomstig zijn van de mond van mijn geestelijk leraar. Ik heb geen ander verlangen behalve dit."

Prabhupāda: Ja. Dit is het bevel. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. Nu citta betekent bewustzijn of hart. "Ik zal dit doen, bas. Mijn Guru Mahārāja zei het me; ik zal dit doen." Cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Dus het is niet mijn trots, maar ik kan zeggen, voor uw instructie, ik heb het gedaan. Daarom welk klein succesje je ziet, dan al mijn Godsbroeders, het is dankzij dit. Ik heb geen capaciteiten, maar ik nam het, de woorden van mijn guru, als mijn ziel en leven. Dus dit is feit. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. Iedereen moet dat doen. Maar als hij een toevoeging maakt, verandering, dat is het gedaan met hem. Geen toevoeging, verandering. Je moet de guru benaderen - guru betekent de trouwe dienaar van God, Kṛṣṇa. en aanvaard Zijn woord hoe Hem te dienen. Dan zal je succesvol zijn. Als je verzint, "Ik ben intelligenter dan mijn guru, en ik kan een toevoeging of verandering maken," dan is het gedaan met je. Dus dat is het enige. En nu, zing verder.

Toegewijde: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati.

Prabhupāda: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se, uttama-gati. Als je echte vooruitgang wilt maken, dan moet je erg trouw zijn aan de lotusvoeten van de guru. Dan?

Toegewijde: Je prasāde pūre sarva āśā.

Prabhupāda: Je prasāde pūre sarva āśā. Yasya prasādāt... Dit is de instructie in de hele Vaiṣṇava filosofie. Dus tenzij we dat doen, blijven we mūḍha, en dit is uitgelegd in deze Ajāmila-upākhyāna. Dus vandaag lezen we dit vers. sa evaṁ vartamānaḥ ajñaḥ. Opnieuw zegt hij. Opnieuw zegt Vyāsadeva dat: "Deze schelm was gesitueerd in dat, geabsorbeerd in de dienst van zijn zoon, Nārāyaṇa, van de naam." Hij wist niet... "Wat is deze nonsens Nārāyaṇa?" Hij kende zijn zoon. Maar Nārāyaṇa is zo genadig dat omdat hij constant zijn zoon riep, "Nārāyaṇa, kom alsjeblief hier. Nārāyaṇa, alsjeblief neem dit," dus Kṛṣṇa nam het als "Hij chant 'Nārāyaṇa'. Kṛṣṇa is zo genadig. Hij bedoelde nooit dat, "Ik ga naar Nārāyaṇa." Hij wou zijn zoon omdat hij affectief was. Maar hij had de kans om de heilige naam van Nārāyaṇa te chanten. Dit is zijn goed geluk. Daarom, volgens dit, we veranderen de naam. Waarom? Want iedere naam is bedoeld om een dienaar van Kṛṣṇa te worden. Net zoals Upendra. Upendra betekent Vāmanadeva. Dus als je roept, "Upendra, Upendra," of gelijkaardigs, er wordt rekening gehouden met die naam. Dus dat zal later uitgelegd worden.