NL/Prabhupada 0018 - Strikt Trouw Aan De Lotusvoeten Van De Guru

From Vanipedia
Jump to: navigation, searchFirmly Faithful At The Lotus Feet Of Guru -
Prabhupāda 0018


Lecture on SB 6.1.26-27 -- Philadelphia, July 12, 1975

Prabhupāda: Dus me moeten deze tijd gebruiken om een oplossing te maken voor het leven dat we herhaaldelijk sterven en opnieuw een ander lichaam aanvaarden. Dus hoe zullen ze dat begrijpen tenzij ze bij de juiste guru komen? Daarom zegt śāstra, tad-vijñānārtham: "Als je het echte probleem van je leven wilt weten en je verlicht wil worden hoe je Kṛṣṇa bewust kan worden, hoe eeuwig te worden, terug naar huis te keren, terug naar God, dan moet je de guru benaderen." En wie is guru? Dat is uitgelegd, heel simpel iets. Guru verzint nooit het idee dat: "Je doet dit en geeft me geld en je zal gelukkig worden." Dat is geen guru. Dat is een andere manier om geld te verdienen. Dus hier wordt gezegd, mūḍha, iedereen die gewoonweg leeft in de ingebeelde vreugde, zijn eigen ideeën verzinnen zoals Ajāmila. Iemand heeft aangenomen, "Dit is mijn plicht," iemand heeft ... Hij is een dwaas. Je moet weten wat je plicht is van je guru. Je zingt iedere dag: guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Dit is leven. Dit is leven. Guru-mukha-pad ... Je aanvaardt de bonafide guru, en wat hij je opdraagt, dat voer je uit. Dan is je leven succesvol. Ār nā koriho mane āśā. Jij schelm, je verlangt niets anders. Zing je het niet dagelijks? Maar begrijp je de betekenis? Of zing je gewoon? Wat is de betekenis? Wie zal het uitleggen? Niemand weet het? Ja, wat is de betekenis?

Toegewijde: "Mijn enige wens is dat mijn geest gezuiverd wordt door de woorden uit de mond van mijn spiritueel leraar. Ik heb geen ander verlangen behalve dit."

Prabhupāda: Ja. Dit is de opdracht. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. Nu citta betekent bewustzijn of hart. "Ik zal alleen dit doen, bas. Mijn Guru Mahārāja zei het me; ik zal dit doen." Cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Dus het is niet om mijn trots, maar ik kan zeggen, voor jullie instructie, ik heb het gedaan. Het is hierom dat je bij mij een beetje meer succes ziet dan bij al mijn Godsbroeders. Ik heb geen capaciteiten, maar ik nam de woorden van mijn guru als mijn ziel en zaligheid. Dus dit is feit. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. Iedereen moet dat doen. Maar als hij een toevoeging of verandering maakt, dan is het gedaan met hem. Geen toevoeging of verandering. Je moet de guru benaderen - guru betekent de trouwe dienaar van God, Kṛṣṇa, en Zijn woord aanvaarden hoe Hem te dienen. Dan zal je succesvol zijn. Als je verzint, "Ik ben intelligenter dan mijn guru, en ik kan een toevoeging of verandering maken," dan is het gedaan met je. Dus dat is het enige. En nu, zing verder.

Toegewijde: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati.

Prabhupāda: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se, uttama-gati. Als je echte vooruitgang wilt maken, dan moet je strikt trouw zijn aan de lotusvoeten van de guru. Dan?

Toegewijde: Je prasāde pūre sarva āśā.

Prabhupāda: Je prasāde pūre sarva āśā. Yasya prasādāt ... Dit is de instructie van de hele Vaiṣṇava filosofie. Dus tenzij we dat doen, blijven we mūḍha, en dit is uitgelegd in deze Ajāmila-upākhyāna. Dus vandaag lezen we dit vers: sa evaṁ vartamānaḥ ajñaḥ. Opnieuw zegt hij. Opnieuw zegt Vyāsadeva dat: "Deze schelm was verzonken in dat, geabsorbeerd in de verzorging van zijn zoon met de naam; Nārāyaṇa." Hij wist niet ... "Wat is deze nonsens Nārāyaṇa?" Hij kende zijn zoon. Maar Nārāyaṇa is zo genadig dat, omdat hij constant zijn zoon riep, "Nārāyaṇa, kom alsjeblief hier. Nārāyaṇa, alsjeblief neem dit," dus Kṛṣṇa nam het als: "Hij chant Nārāyaṇa." Kṛṣṇa is zo genadig. Hij bedoelde nooit dat, "Ik ga naar Nārāyaṇa." Hij wou zijn zoon omdat hij liefdevol was. Maar hij kreeg de kans om de heilige naam van Nārāyaṇa te chanten. Dit is zijn goede geluk. Daarom veranderen we de naam. Waarom? Want iedere naam is bedoeld om een dienaar van Kṛṣṇa te worden. Net zoals Upendra. Upendra betekent Vāmanadeva. Dus als je roept: "Upendra, Upendra," of net zoiets, dan wordt die naam in aanmerking genomen. Dus dat zal later uitgelegd worden.