NL/Prabhupada 0020 - Om Krishna Te Begrijpen Is Geen Gemakkelijke Zaak

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

To Understand Krishna Is Not So Easy Thing -
Prabhupāda 0020


Arrival Lecture -- Miami, February 25, 1975

Kṛṣṇa begrijpen is niet zo'n gemakkelijk iets.

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścid vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Uit zoveel duizenden, miljoenen mensen, één is begerig om zijn leven succesvol te maken. Niemand is geïnteresseerd. Praktisch weten ze niet wat is eigenlijk succes van het leven. De moderne beschaving, iedereen denkt, "Als ik een goede vrouw krijg en een mooie auto en een mooi appartement, dat is succes.' Dat is geen succes. Dat is tijdelijk. Echt succes is om uit de greep van māyā te geraken, betekent dit materieel conditioneel leven dat bestaat uit geboorte, dood, ouderdom en ziekte. We gaan doorheen zoveel levensvormen, en dit menselijk leven is een goede kans om eruit te geraken van deze keten van het veranderen van lichaam, het één na het ander. De ziel is eeuwig en gelukzalig want het is deel uitmakend van Kṛṣṇa, God, sac-cid-ānanda, eeuwig, vol gelukzaligheid, vol kennis. Jammer genoeg, in dit materieel, geconditioneerd leven veranderen we verschillende lichamen, maar we geraken niet opnieuw gesitueerd in dat spiritueel platvorm waar er geen geboorte is, geen dood. Er is geen wetenschap. Onlangs kwam een psychiater me zien. En waar is je onderricht om de ziel te begrijpen, zijn constitutionele positie? Dus de hele wereld is praktisch in duisternis. Ze zijn geïnteresseerd in vijftig, zestig of honderd jaar van de duur van het leven maar ze weten niet dat we eeuwig, gelukzalig en vol kennis zijn, en door dit materiële lichaam ondergaan we geboorte, dood, ouderdom en ziekte. En dit is voortdurend gaande.

Dus Śrī Caitanya Mahāprabhu, uit Zijn groot medeleven voor de gevallen zielen, Hij verscheen. Kṛṣṇa komt ook. Maar Kṛṣṇa is niet zo vrijgevig. Kṛṣṇa maakt de voorwaarde dat "Eerst en vooral geef je over. Dat zal ik de leiding nemen over je." Maar Caitanya Mahāprabhu heeft meer mededogen dan Kṛṣṇa, alhoewel Kṛṣṇa en Caitanya Mahāprabhu hetzelfde zijn. Dus door Caitanya Mahāprabhu's genade kunnen we zo gemakkelijk Kṛṣṇa begrijpen. Dus deze Caitanya Mahāprabhu is hier aanwezig. Je vereert Hem. Het is niet heel moeilijk. Yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam, yajñaiḥ saṅkīrtanam (SB 11.5.32). Je chant gewoon de Hare Kṛṣṇa mantra, en wat je kan, offer je Caitanya Mahāprabhu. Hij is heel aardig. Hij neemt niet kwalijk. Rādhā-Kṛṣṇa verering is een beetje moeilijk. We moeten Hem vereren met groot ontzag en eerbied. Maar Caitanya Mahāprabhu heeft vrijwillig gekomen om de gevallen zielen te bevrijden. Kleine toegewijde dienst, Hij zal tevreden zijn. Hij zal tevreden zijn. Maar verzuim niet. Want Hij is heel vriendelijk en medelevend, dat betekent niet dat we Zijn positie moeten vergeten. Hij is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dus we moeten Hem heel groot respect geven, en zo ver mogelijk... Maar het voordeel is dat Caitanya Mahāprabhu niets kwalijk neemt. En Hem te vereren, Hem te plezieren, is heel gemakkelijk. Yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Je chant gewoon Hare Kṛṣṇa mahā-mantra en dans, en Caitanya Mahāprabhu zal heel geplezierd zijn. Hij introduceerde dit dansen en chanten, en dit is het gemakkelijkste proces voor God realisatie Dus zover mogelijk... Als mogelijk, vierentwintig uur. Als dat niet mogelijk is, ten minste vier keer, zes keer, chant Hare Kṛṣṇa mantra voor Caitanya Mahāprabhu, en je zal succes in je leven krijgen. Dit is een feit.