NL/Prabhupada 0025 - Als We Oprecht Geven, Zal Het Opbrengen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Als We Oprecht Geven, Zal Het Opbrengen
- Prabhupāda 0025


Conversation with Yogi Amrit Desai of Kripalu Ashram (PA USA) -- January 2, 1977, Bombay

Yogi Amrit Desai: Ik heb zoveel liefde voor u, en ik besloot te komen voor een darśana.

Prabhupāda: Dank u.

Yogi Amrit Desai: Ik zei tegen de toegewijden, ik zie dat u ...

Prabhupada: Ben je hier met Dr. Mishra?

Yogi Amrit Desai: Nee, dat ben ik niet. Ik vertelde de toegewijden hier. Ik zei: Sri Prabhupada is de eerste man die bhakti naar het westen bracht, waar het het meest nodig is. Want ze zijn zo veel in hun hoofd bezig, denken, denken, denken. Dit pad van liefde is zo diepgaand.

Prabhupada: Zie. Als je een echt authentiek iets presenteert

Yogi Amrit Desai: Heel authentiek.

Prabhupada: Dan zal het gerealiseerd worden.

Yogi Amrit Desai: Dat is de reden waarom het zo mooi groeit, omdat het authentiek is.

Prabhupada: En het is de plicht van de Indiërs om hen het authentieke te geven. Dat is para-upakara. Voordat ik kwam gingen al deze swamis en yogis daar om hen te bedriegen.

Yogi Amrit Desai: Nee, ze waren bang om de waarheid te geven want ze waren bang om niet aanvaard te worden.

Prabhupada: Ze wisten niet wat de waarheid is. (gelach) Niet bang. Waarom? Als men op het niveau van de waarheid is, waarom zou hij dan bang zijn?

Yogi Amrit Desai: Juist.

Prabhupada: Ze wisten niet wat de waarheid is, beginnend met Vivekananda.

Yogi Amrit Desai: Helemaal juist. Zie, nadat u kwam ... Ik was daar in 1960. Ik begon les te geven in yoga. Maar nadat u kwam werd ik onbevreesd om bhakti te leren en mantras te chanten. Dus nu hebben we veel bhakti in de asrama, veel bhakti. En ik gaf de eer aan u omdat ik bang was het hen te geven want ik dacht: "Zij zijn christelijk. Ze zullen niet houden van zo veel devotie. Ze zullen het verkeerd begrijpen." Maar u hebt een mirakel verwezenlijkt. God, Krsna, heeft een mirakel verricht door u. Het is gewoon verbazingwekkend, een wonder op aarde. Ik voel me er zo zeker van.

Prabhupada: Het is heel aardig van u dit te zeggen. Als we het authentieke geven, zal het werken.

Yogi Amrit Desai: Juist. Dat is wat ik ook doe. Iedereen ... We hebben ongeveer 180 mensen die permanent in de asrama leven, en ze beoefenen allemaal het celibaat. Iedereen wordt wakker om 4:00, en slapen om 9:00 En ze raken elkaar zelfs niet aan. Ze slapen in verschillende vertrekken. Ze zitten zelfs apart in sat-sanga. Alles strikt. Geen drugs, geen alcohol, geen vlees, geen thee, geen koffie, geen knoflook, geen ui. Zuiver.

Prabhupada: Heel goed. Ja. Wij volgen dit ook.

Yogi Amrit Desai: Ja.

Prabhupada: Maar heb je een Beeldgedaante?

Yogi Amrit Desai: Ja. Heer Krsna en Radha zijn onze Beeldgedaantes. Mijn guru is Swami Kripalu-anandi. Dichtbij Baroda heeft hij een asrama. Hij beoefende zijn sadhana voor zevenentwintig jaar, en twaalf jaar in volledige stilte. De laatste paar jaar sprak hij één of twee keer per jaar omdat vele mensen het vroegen.

Prabhupada: Hij chant niet?

Yogi Amrit Desai: Hij chant. Gedurende zijn stilte is zijn chanten toegelaten. Want hij zegt ... Wanneer je de naam van de Heer zegt, dan verbreek je de stilte niet. Dus hij chant.

Prabhupada: Stilte betekent dat we geen nonsens praten. We zullen Hare Krsna chanten. Dat is stilte. In plaats van tijd te verspillen, praten over dit materiële ding, laat ons Hare Krsna chanten. Dat is positief. En de stilte is negatief. Stop nonsens; spreek zinvol.

Yogi Amrit Desai: Juist! Dat is correct.

Prabhupada: Param drstva nivartate (BG 2.59). Param drstva nivartate. Als men zijn nonsens stopt, dan param, de Allerhoogste ... Param drstva nivartate. Wanneer je betere dingen hebt, dan geef je automatisch de onzin op. Dus al het materiële, dat is onzin. Karma, jnana, yoga, dat is allemaal materieel. Karma, jnana, yoga. Zelfs zogenaamde yogas, ze zijn allemaal materieel.