NL/Prabhupada 0029 - Buddha Bedroog De Demonen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Buddha Cheated The Demons - Prabhupāda 0029


Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 3, 1970

Dus Heer Buddha, hij bedroog de demonen. Waarom bedroog hij? Sadaya-hṛdaya darśita-paśu-ghātam. Hij had veel medelijden. God heeft altijd sympathie voor alle levende wezens want iedereen is Zijn zoon. Dus deze schurken doodden onbeperkt, gewoon dieren doden... En als je zegt, "Oh, waarom dood je dieren?" dan zullen ze onmiddellijk zeggen, "Oh, het staat in de Vedas: paśavo vadhāya sṛṣṭa." Het doden van dieren staat daar in de Vedas, maar wat is het doel? Dat is om de Vedische mantra te testen. Een dier zal in het vuur gebracht worden, en door de Vedische mantra zal hij verjongd worden. Dat is offer, dier offer. Niet met als doel het te eten. Daarom in deze tijd van Kali heeft Caitanya Mahāprabhu alle vormen van yajña verboden. want er is geen, ik bedoel, expert brāhmaṇa die de mantras kan chanten en een experiment doen van de Vedische mantras dat "Hier komt het uit." Dat is ... Voor het uitvoeren van de yajña, hoe potent de mantra is, dat werd getest door het offeren van een dier en het nieuw leven te geven. Dan werd het begrepen dat de priesters die de mantra chanten, dat het juist was. Dat was een test. Niet om dieren te doden. Maar deze schurken, om dieren te eten citeerden ze, "Hier, er is het doden van dieren." Net zoals in Calcutta... Ben je in Calcutta geweest? En daar is er een straat, College Street. Nu heet het anders. Ik denk dat het Vidhan Raya (?). heet. Net zoals... Hoe dan ook, er zijn daar enkele slachthuizen. Dus slachthuizen betekenen dat de Hindus, ze kopen geen vlees van Moslim winkels. Dat is onrein. Hetzelfde: uitwerpselen aan die kant en die kant. Ze eten vlees, en Hindu winkel is zuiver, Moslim winkel is onzuiver. Dit zijn mentale verzinsels. Religie gaat zo zijn gang. Daarom... Daarom vechten ze: "Ik ben Hindu," "Ik ben Moslim," "Ik ben Christelijk." Niemand kent religie. Zie je het? Ze hebben religie opgegeven, deze schurken. Er is geen religie. De echte godsdiens is dit, Kṛṣṇa bewustzijn, dat je leert hoe van God te houden. Dat is alles. Dat is religie. Iedere religie, het doet er niet toe of het Hindu religie is, Moslim religie, Christelijke religie, als je liefde voor God ontwikkeld, dan ben je perfect in je religie.