NL/Prabhupada 0040 - Hier Is Een Allerhoogste Persoon

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Here Is One Supreme Person - Prabhupāda 0040


Lecture on BG 16.8 -- Tokyo, January 28, 1975

Er zijn miljoenen en miljoenen en triljoenen levende wezens, en in elk hart, zit Hij daar. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Hij beheert op die manier. Dus als we denken dat Hij een beheerder is zoals ons, dan is dat onze misvatting. Hij is beheerder. Er is een beheerder. Met oneindige kennis en oneindige assistenten, met oneindige vermogens, beheert hij. Deze impersonalisten, ze kunnen er niet bij dat een persoon zo ongelimiteerd machtig kan zijn. Daarom zijn ze impersonalisten geworden. Ze kunnen er niet aan denken. De impersonalisten, ze kunnen het niet inbeelden... Ze beelden zich in, "Wanneer men een persoon is, is hij een persoon zoals ik. Ik kan dit niet doen. Daarom kan Hij dit ook niet." Daarom zijn ze mūḍha. Avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). Ze vergelijken Kṛṣṇa met henzelf. Net zoals hij een persoon is, op dezelfde wijze is Kṛṣṇa een persoon. Dat weet hij niet. De Vedas informeren dat "Zelfs al is Hij een persoon, Hij beheert ongelimiteerde personen." Dat weten zij niet. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Dat één enkele persoon, Hij beheert vele miljoenen, vele miljoenen, triljoenen personen. We zijn elk, iedereen, we zijn persoon. Ik ben een persoon. Jij bent een persoon. De mier is een persoon. De kat is een persoon. De hond is een persoon, en het insect is een persoon. De bomen zijn personen. Iedereen is een persoon. Iedereen is een persoon. En er is een ander persoon. Dat is God, Kṛṣṇa. Die ene persoon beheert al deze variëteiten van miljoenen en triljoenen personen. Dit is de Vedische... Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Dit is de informatie.

Dus Kṛṣṇa zegt ook in de Bhagavad-gītā, ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ... (BG 10.8) Daarom een toegewijde, wanneer hij grondig begrijpt dat "Hier is één Allerhoogste Persoon, die de leider is, die de beheerder is, die alles handhaaft," dan geeft hij zich over aan Hem en wordt Zijn toegewijde.