NL/Prabhupada 0040 - Hier Is Een Allerhoogste Persoon

From Vanipedia
Jump to: navigation, searchHier Is Een Allerhoogste Persoon
- Prabhupāda 0040


Lecture on BG 16.8 -- Tokyo, January 28, 1975

Er zijn miljoenen en triljoenen levende wezens, en Hij zit in elk hart. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Hij beheert op die manier. Dus als we denken dat Hij een beheerder is zoals ons, dan is dat onze misvatting. Hij is beheerder. Er is een beheerder. Met oneindige kennis en oneindige assistenten, met oneindige vermogens, beheert Hij. De impersonalisten kunnen er niet bij dat een persoon zo ongelimiteerd machtig kan zijn. Daarom zijn ze impersonalisten geworden. Ze kunnen er niet aan denken. De impersonalisten kunnen het zich niet inbeelden ... Ze beelden zich in: "Wanneer men een persoon is dan is hij zoals ik. Ik kan dit niet doen. Daarom kan Hij dit ook niet." Daarom zijn ze mūḍha. Avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). Ze vergelijken Kṛṣṇa met henzelf. Net zoals hij een persoon is, op dezelfde wijze is Kṛṣṇa een persoon. Dat weet hij niet. De Vedas vertellen dat: "Zelfs al is Hij een persoon, Hij beheert oneindig aantal personen." Dat weten zij niet. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Dat één enkele persoon vele miljoenen, triljoenen personen beheert. We zijn elk, iedereen een persoon. Ik ben een persoon. Jij bent een persoon. De mier is een persoon. De kat is een persoon. De hond is een persoon, en het insect is een persoon. De bomen zijn personen. Iedereen is een persoon. En er is een andere persoon. Dat is God, Kṛṣṇa. Die ene persoon beheert al deze variëteiten van miljoenen en triljoenen personen. Dit is de Vedische ... Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Dit is de informatie.

Dus Kṛṣṇa zegt ook in de Bhagavad-gītā: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ ... (BG 10.8) Daarom geeft een toegewijde, wanneer hij grondig begrijpt dat: "Hier is één Allerhoogste Persoon, die de leider is, die de beheerder is, die alles handhaaft," dan geeft hij zich over aan Hem en wordt Zijn toegewijde.