NL/Prabhupada 0851 - Het gekauwde weer herkauwen. Zo is het materiële leven

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Het gekauwde weer herkauwen. Zo is het materiële leven
- Prabhupāda 0851


750306 - Lecture SB 02.02.06 - New York

Nitai: "Vastberaden, moet men de Superziel, die door Zijn almacht zich in ieders hart bevindt, dienstbaar zijn, omdat Hij de Almachtige Persoonlijkheid Gods is, eeuwig en onbeperkt, Hij is het uiteindelijke doel van het leven, en door Hem te aanbidden kan men de oorzaak van het geconditioneerde bestaan beëindigen."

Prabhupāda:

evaṁ sva-citte svata eva siddha
ātmā priyo 'rtho bhagavān anantaḥ
taṁ nirvṛto niyatārtho bhajeta
saṁsāra-hetūparamaś ca yatra
(SB 2.2.6)

Gisteravond bespraken we waarom men moeite moet doen voor zijn onderhoud en gaan bedelen van een persoon die erg trots is op zijn rijkdom. Hij kan zijn eigen levensomstandigheden regelen. De levensomstandigheid is āhāra-nidrā-bhaya-maithunaṁ (Hitopadeśa 25). Wie zich in de onthechte levensorde bevindt, die moet als eerste afzien van seksleven en angst. Dat is onthechtheid. Hier zijn vele brahmacārī's en sannyāsī's. Zij worden geacht zich in de onthechte orde te bevinden, met name de sannyāsī, vānaprastha en brahmacārī Onthecht. Eerste onthechting is zinsbevrediging opgeven. Daarom wordt een persoon in de onthechte orde svāmī genoemd. Svāmī of gosvāmī betekent meester. Go betekent "zintuigen," en svāmī betekent "meester." Wie meester is geworden over zijn zintuigen, is gosvāmī of svāmī. Anders, als je dienaar bent van je zintuigen, hoe kan je dan svāmī or gosvāmī zijn? Elk woord heeft betekenis. Men moet dus onthechten. Dit is het materiële leven. Materieel leven betekent dat iedereen bezig is voor zinsbevrediging, en dat wordt beschouwd als vooruitgang van beschaving. Dezelfde zinsbevrediging op een andere manier, dezelfde intoxicatie, het zelfde vlees eten, het zelfde seksleven, naar deze of die club, seksclub. De handeling is hetzelfde. Punaḥ punaś carvita-carvaṇānām (SB 7.5.30), het gekauwde weer herkauwen. Zo is het materiële leven.

De onthechte orde betekent hier mee stoppen en als je niet kan stoppen, dan tenminste je zinsbevrediging beheersen. Dat is de onthechte orde. En zonder je in de onthechte orde te bevinden, kan je niet naar de spirituele wereld. Net als je hand bijvoorbeeld, je hebt iets in je hand, wat niet erg goed is, als je iets beters wilt pakken, moet je dat weggooien en het betere pakken. Je kunt het niet allebei vasthouden. Dat is niet mogelijk. Wat is het verschil tussen het materiële leven en het spirituele leven? Het materiële leven is gewoon vol problemen, bij elke stap. Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ (SB 10.14.58). Gewoon gevaarlijk. We rijden heel mooi, comfortabel, in een Cadillac of andere auto, maar we rijden in gevaar, dat is alles. We rijden en elk moment kan de auto worden vernield, vooral in jullie land. Op elk moment. Moet ik dan thuis blijven zitten? Nee. Thuis kunnen er ook zo vele gevaren zijn. We zijn in gevaar, maar we proberen het tegen te gaan. Dat heet vooruitgang van beschaving. De dieren zijn afhankelijk van de bescherming van de natuur. Maar wij zijn menselijke wezens. Wij gebruiken ons hoger bewustzijn, onze hogere intelligentie, voor hetzelfde. Rusland is maakt een, hoe heet het, wapen, de atoombom.

Toegewijde: Nucleaire wapens.

Prabhupāda: Ja. En Amerika probeert het ook. En de kat en de hond proberen hun nagels en tanden te beschermen. Dus de echte vraag is hoe te verdedigen. De verdediging is ... Het is niet zo dat, omdat we een beter leven hebben, dan katten en honden, dat wij ons niet hoeven te verdedigen. We moeten ons verdedigen. Op een betere manier. Geen betere manier, want uiteindelijk moeten wij ook sterven. Maar goed, we denken dat we een betere manier van verdediging hebben.