NL/Prabhupada 0865 - U neemt van een land, maar de sastra neemt van de planeten, niet van een land

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

U neemt van een land, maar de sastra neemt van de planeten, niet van een land
- Prabhupāda 0865


750520 - Morning Walk - Melbourne

Paramahamsa: Niet te veel bloeiende variëteiten.

Prabhupāda: Nee, spreek niet van de bloeiende. Ik bedoel te zeggen variëteiten, planten en klimplanten, twee miljoen.

Lakṣa-viṁśati. Tien lakhs is gelijk aan een miljoen, en viṁśati, twintig lakhs.

Hari-śauri: Er was een krantenartikel wat ik in de krant las. Ze maakten reclame voor een nieuw boek over de evolutie van de mens. En ze zeiden dat er ongeveer twee miljoen soorten leven op deze planeet is. Dit was de berekening van de wetenschappers.

Prabhupāda: Twee miljoen? Nee. 8.400.000.

Śrutakīrti: U zei de andere dag dat alle soorten van het leven in het Padma-Purāṇa vermeld zijn.

Prabhupāda: Ja.

Śrutakīrti: Er is van allemaal melding gemaakt.

Prabhupāda: Hebben ze apart melding gemaakt, of alleen op het totaal?

Hari-śauri: Alleen bij benadering.

Śrutakīrti: Een schatting.

Hari-śauri: (pauze) ... een tekening van deze zogenaamde 'missing link' van de evolutie van aap naar mens. Ze hebben een tekening van een soort gegeven dat er uitziet als een man, maar gebogen als een aap. En ze beweren dit is...

Prabhupāda: Waar hebben ze het?

Hari-śauri: ... dit soort van persoonlijkheid bestond miljoenen jaren geleden. (pauze)

Amogha: Van de 400.000 menselijke soorten, wat is het onderscheidende kenmerk wat de een verschillend van de ander maakt? Hoe kunnen we ze herkennen? Of zouden we?

Prabhupāda: Je hebt geen soorten van mens gezien?

Amogha: Ja.

Prabhupāda: Dan, wat is de...

Amogha: Welnu, is het verdeeld per land, of binnen een land zijn er vele soorten?

Prabhupāda: U neemt van het land, maar de śāstra neemt van de planeten, niet die van het land. Uw idee is heel kreupel: "land", "nationaal". Maar śāstra is niet... Er is niet zoiets als nationaal. Ze nemen het hele universum als geheel. Zij overwegen vanuit die invalshoek.. Deze kreupele ideeën, "staat", "nationaal", zijn later gekomen. Zoiets was er niet eerder. Een planeet of universum, zoals dat. Net als afgelopen nacht dat het meisje verbaasd was dat "Hoe kan deze planeet worden bestuurd door een koning?" Het werd daadwerkelijk uitgevoerd. En het hele universum wordt geregeerd door Brahmā, een persoon. Dus men moet weten hoe om te regeren.

Toegewijde (1): We kunnen zien, Śrīla Prabhupāda, door de verdeling van de rijkdom en mineralen in elke loka, in elke planeet, het is bedoeld om te worden geregeerd door één heerser. Op één plaats is er goud, één plaats groeit graan. Is dit waar?

Prabhupāda: Nee. Overal is er alles, misschien verhoudingsgewijs in verschillende hoeveelheden.

Hari-śauri: Is dat met betrekking tot wat Brahmā doet in het heelal, doet hij dat in relatie met alle andere halfgoden, alsof ze afdelingshoofden zijn? Dus hij leidt niet persoonlijk elk ding.

Prabhupāda: Ja, hij heeft de leiding. Net zoals we verschillende GBCs hebben voor verschillende banen. Op dezelfde manier doen ze hun plicht mooi. Al deze planeten zijn de verschillende residentiële wijken van verschillende halfgoden. Zij leiden de gehele universele zaken. In vergelijking tot hen stelt deze mens niets voor. Wij worden bestuurd; we zijn niet de bestuurder. Dat beseffen ze niet. De moderne beschaving, ze realiseren dit zich niet. Hoewel ze worden bestuurd herkennen ze het niet. Dat is het defect.