NL/Prabhupada 0870 - Het is de plicht van Ksatriya om te redden, te beschermen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Het is de plicht van Ksatriya om te redden, te beschermen
- Prabhupāda 0870


750519 - Lecture SB - Melbourne

Dit is een gesprek tussen Mahārāja Parīkṣit en Śukadeva Gosvāmī. Mahārāja Parīkṣit, vijfduizend jaar geleden was hij de keizer van de hele wereld. Vroeger tot vijfduizend jaar geleden werd de hele wereld gecontroleerd en geregeerd door koningen waarvan de hoofdstad Hastināpura was, New Delhi. Er was slechts één vlag, slechts één heerser, één geschrift, Vedische geschriften, en de Ariërs. Ārya, ze waren de beschaafde personen. Jullie Europeanen, Amerikanen, jullie zijn ook Ariërs, Indo-Europese ras. Mahārāja Yayāti, kleinzoon van Mahārāja Parīkṣit, hij gaf aan zijn twee zonen het gedeelte van Oost-Europa, het Griekse en Romeinse. Dat is de geschiedenis, Mahābhārata. Mahābhārata betekent groot India. Dus er was geen andere godsdienst. Één religie: Vedische religie. Vedische religie betekent om de Allerhoogste Persoonlijkheid van God als de Allerhoogste Persoon, Absolute Waarheid te aanvaarden. Dit is Vedische religie. Degenen die de Bhagavad-gītā gelezen hebben... Daar wordt gezegd in het vijftiende hoofdstuk, vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). Vedische kennis betekent om God te begrijpen. Dit is Vedische religie.

Later, met de voortgang van de Kali-yuga... Kali-yuga betekent het donkere tijdperk, of het zondige tijdperk, of het tijdperk voor ruzie, onnodige gesprekken en strijd. Dit wordt Kali-yuga genoemd. Dat is er gaande. Sinds de laatste vijfduizend jaar is de Kali-yuga begonnen, en het begin van Kali-yuga was het slachten van koeien. Toen Mahārāja Parīkṣit rondreisde over de hele wereld, zag hij dat een zwarte man een poging deed om een ​​koe te doden. En Mahārāja Parīkṣit zag dit en meteen... De koe beefde om te worden geslacht. En Mahārāja Parīkṣit zag, "Wie is deze man, in een poging om een ​​koe te doden in mijn rijk?" Dus onmiddellijk trok hij zijn zwaard. Dat is kṣatriya. Kṣatriya betekent dat... Kṣat betekent letsel en trāyate-het heet kṣatriya. Er zijn mensen die kwaad willen doen aan anderen. Thans toegenomen. Maar in de tijd van Mahārāja Parīkṣit tijd, het was niet toegestaan. De koning is verantwoordelijk. De overheid is verantwoordelijk dat wie dan ook van zijn onderdanen, hetzij dier of mens, hij is niet verstoord; Hij voelt zich veilig met zijn eigendom, van zijn persoon. En het is de plicht van de kṣatriya om te redden, te beschermen. Dit was het systeem van de overheid. Dus dat is een lang verhaal. Parīkṣit Mahārāja was zeer vroom. Dat was het systeem.