NL/Prabhupada 0889 - Als u dagelijks één cent stort, op een dag zal het honderd dollar zijn

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Als u dagelijks één cent stort, op een dag zal het honderd dollar zijn
- Prabhupāda 0889


750522 - Lecture SB 06.01.01-2 - Melbourne

Toegewijde: Śrīla Prabhupāda, er staat geschreven in de geschriften dat Heer Brahmā vliegt op een zwaan, een haṁsa, is dit...? Moeten wij dit als echt beschouwen is het een echte zwaan, of is het iets symbolisch?

Prabhupāda: Niet symbolisch, het is een feit. Waarom zeg jij symbolisch?

Toegewijde: Het is eerder ongewoon.

Prabhupāda: Ongewoon.. Wat voor ervaring heb jij gehad? Jij hebt geen ervaring. Heb jij nu echt geen andere ervaringen van andere planeten stelsels, wat is er daar? Dan? Uw belevenis is zeer klein van geest. Je moet niet speculeren over Brahmā zijn leven en andere dingen die niet te meten zijn met uw beperkte ervaring. Nu, in de Bhagavad-gītā is er gezegd dat de duur van het leven van Brahmā, sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ... (BG 8.17). Nu, Brahmā's leven, het staat geschreven in de śāstras. Wij hebben al uitgelegd dat wij de verklaring van de gezaghebbende autoriteiten van de śāstra aanvaarden. Nu, Brahmā's leven staat daar geschreven, Arhat betekent zijn dag is even gelijk aan de vier Yugas. De vier yugas betekenen vier-drie-honderd.. 4,300,000 jaren, en vermenigvuldig door één duizend, sahasra-yuga-paryantam. Sahasra betekent één duizend. En yuga, yuga betekent de 4,300,000 jaren maken een yuga. En vermenigvuldig het door één duizend: dat is de periode van een dag van Brahmā. Op dezelfde manier, hij heeft één dag en hij heeft één nacht. Op dezelfde manier, hij heeft één jaar. En zulke honderd jaren zal hij leven. Dus hoe kun je het berekenen? Hoe ligt het binnen uw ervaringen? Jij denkt aan iets mysterieus. Neen. Uw ervaring stelt niets voor. Daarom moet je kennis vernemen van de volmaakte Persoon, Kṛṣṇa. Dan zal uw kennis volmaakt zijn. Dat heb ik al gezegd. Probeer niet alles te verstaan met uw beperktheid, anders ben je verloren.

Toegewijde 2: Prabhupāda, zijn vrijwel iemands inspanningen altijd om Kṛṣṇa te dienen...

Prabhupāda: Dat heb ik al eens uitgelegd, dat je naar hier komt; ook al ben je niet ingewijd, dat is ook dienst bewijzen. Dus als je één cent dagelijks stort, op een dag zal het honderd dollar komen. Wanneer je de honderd dollar bereikt hebt, dan kun je zaken gaan doen. Dus je komt hier dag dagelijks, één cent, één cent... Wanneer het honderd dollar is, dan kom je een toegewijde.

Toegewijden: Jaya! Haribol!

Prabhupāda: Het is niet iets weggesmeten. Het is.... Dat staat in het Śrīmad-Bhāgavatam, kṛta-puṇya-puñjāḥ (SB 10.12.11). Kṛta-puṇya. Kṛta betekent doen. Śukadeva Gosvāmī beschrijft Kṛṣṇa wanneer Hij aan het spelen was met Zijn koeherder vriendjes, hij beschreeft dat "Deze koeherders jongens die aan het spelen zijn met Kṛṣṇa, zij zijn niet in één dag tot deze positie gekomen." Kṛta-puṇya-puñjāḥ. "Leven achter leven, vrome activiteiten, die worden uitgevoerd, nu zijn tot deze positie verheven dat ze kunnen spelen met de Allerhoogste." So kṛta-puṇyaḥ-puñjāḥ. Gelijk welke activiteit gedaan voor het belang van Kṛṣṇa, dat is uw vaste activa. Het zal nooit verloren gaan. Het zal de aanwinst alleen groter maken. Op één dag zal het je helpen om je in staat te stellen om met Kṛṣṇa te spelen. Dat is waar de beweging voor Kṛṣṇa bewustzijn voor staat.