NL/Prabhupada 0891 - Krishna verschijnt door rotatie in dit Universum na zovele jaren

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna verschijnt door rotatie in dit Universum na zovele jaren
- Prabhupāda 0891


750522 - Lecture SB 06.01.01-2 - Melbourne

Prabhupāda: Ja.

Toegewijde: Hoe lang zeg je dat het voorheen is Kṛṣṇa komt naar deze planeet weer in zijn fysieke..., in menselijke vorm?

Prabhupāda: Nu rekenen. Ik heb al de omwenteling gegeven van één dag, twaalf uren van Brahmā, Het betekent 4,300,000 jaren vermenigvuldigen met één duizend. Wat is de uitkomst? 4,300,000 jaren vermenigvuldigd met één duizend.

Toegewijden: vier duizend, drie honderd miljoen.

Prabhupāda: Nee, neen.

Paramahaṁsa: Vier bijoen, drie honderd miljoen.

Prabhupāda; Oh, verschillende meningen.

Madhudviṣa: in Australie rekenen ze anders.

Prabhupāda: Hoe dan ook, wat is de Australische berekening? Laat het me weten.

Madhudvīṣa: Het is waar. Hun biljoen is verschillend anders.

Prabhupāda: Oh, wat dan ook, ik geef u het juiste cijfer, vier miljoen, gelijk aan de Amerikaanse of Engelse berekening, 4,300,000 jaren en vermenigvuldigen met één duizend. Wat is het eindresultaat dan volgens de Engelse berekeningen?

Paramahaṁsa: 4,300,000,000.

Prabhupāda: Huh?

Paramahaṁsa: 4,300,000,000.

Prabhupāda: Dat is twaalf uren. En nog eens twaalf uren, nacht. Dan acht biljoen...?

Paramahaṁsa: 600,000,000.

Prabhupāda: Dus Kṛṣṇa komt achter deze periode. Op een dag, achter een dag van Brahmā, dan komt Hij.

Toegewijde: Śrīla Prabhupāda, verschijnt ook Heer Caitanya Mahāprabhu op de dag van Brahmā?

Prabhupāda: Ja,Kṛṣṇa volgend. Kṛṣṇa komt in het Dvāpara yuga. Er zijn telkens vier periode van elke yuga: Satya, Tretā, Dvāpara, Kali. Dus Kṛṣṇa komt aan het einde van het Dvāpara-yuga, en Caitanya Mahāprabhu komt in het Kali-yuga. Bijna in hetzelfde jaar, zelfde omloop. Net zoals de zon verschijnt na enkele uren. Het is net zoals dat. En de zon komt niet tevoorschijn. De zon is allang aanwezig in de lucht. Het is misschien niet de Australische visie, het is misschien in een ander visie van een ander land. Maar de zon is niet dood. Op dezelfde manier, Kṛṣṇa verschijnt door rotatie in het universum, na zovele jaren, acht biljoen en negen biljoen jaren. En dan gaat Hij naar het volgende universum.

Net zoals de zon, achter zijn verschijning in Australie, gaat het naar een ander land. Op dezelfde manier, Kṛṣṇa , achter Zijn zaken hier afgegrond te hebben, gaat Hij naar een ander universum. Via deze weg neemt de rotatie acht miljoen..., negen biljoen jaren. Stel je dus voor hoeveel universums er wel niet zijn. Hij verbleef in dit universum voor 125 jaren. Alles is daar, berekenen, in de śāstra. Nu kunnen we ons voorstellen hoeveel universums er wel niet zijn. Dat is, alles samen, materiele wereld. Dat staat in de...

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)

Deze materiële schepping is een vierde creatie van de hele Gods eigendom. En het andere drie-vierde deel is in de geestelijke wereld. Dat is God. Niet dat goedkope soort God, "Ik ben God," in dit God. Wij accepteren geen zo'n goedkope God.