NL/Prabhupada 0893 - Dat is het innerlijke voornemen van iedereen. Niemand wil werken

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dat is het innerlijke voornemen van iedereen. Niemand wil werken
- Prabhupāda 0893


730417 - Lecture SB 01.08.25 - Los Angeles

Toegewijde: vertaling: "Ik wens dat alle moeilijkheden steeds opnieuw en opnieuw gebeuren zodat we U steeds opnieuw en opnieuw kunnen zien, om te zien bedoelt U dat we dan niet langer geboorte en dood onder ogen zien."

Prabhupāda: Kijk eens aan dat is een interessante vers, die vipada, moeilijkheden, gevaar, dat is zeer goed als zo'n gevaar en moeilijkheden me doen herinneren aan Kṛṣṇa. Dat is zeer goed. Tat te 'nukampāṁ su-samīkṣamāṇo bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam (SB 10.14.8). Een toegewijde, hoe krijgt hij een gevaarlijke positie? Gevaar moet er zijn. Gevaar... Omdat deze plaats, deze materiele wereld is vol van gevaar. Deze dwaze mensen, zij weten dat niet. Ze proberen het gevaar te ontwijken. Dat is de strijd om het bestaan. Iedereen probeert om gelukkig te zijn en ontwijkt gevaar. Dat is de stoffelijke ommegang. Ātyantika-sukham. Ātyantika-sukham. Allerhoogste gelukzaligheid. De mensen werken en denken: "Laat me nu hard werken, en laat me een groot bank salaris hebben zodat wanneer ik oud ben, ik er van kan genieten zonder nog te moeten werken." Dat is de innerlijke intenties van iedereen. Niemand wil werken. Vanaf ze genoeg geld hebben willen ze stoppen met werken en zo gelukkig worden. Maar dat is niet mogelijk. Je kan niet gelukkig worden door deze weg te volgen.

Hier staat het: apunar bhava-darśanam (SB 1.8.25). Het echte gevaar is...

Zij spreekt over apunaḥ. Apunaḥ betekent... A betekent niet, en punar bhava betekent herhaling van geboorte en dood. Het echte gevaar is herhaling van geboorte en dood. Dat is wat gestopt moet worden. En niet dit zo genoemde gevaar. Dat is alles... De materiele wereld is vol van gevaar. Padaṁ padaṁ yad vipadām (SB 10.14.58). Net zoals je op de oceaan bent. Als je op de oceaan bent, je kunt misschien een sterk schip hebben, een erg veilig schip, maar dat is eigenlijk niet veilig. Dit omdat je op zee bent, op ieder moment kan er gevaar zijn. Misschien herinner je je wel van in je eigen land, er was eens dat schip, wat was dat?

Toegewijde: Titanic.

Prabhupāda: Alles was veilig, maar op zijn eerste reis zonk het, en alle belangrijke mensen van uw land, verloren hun leven. Gevaar moet er dus zijn dit omdat je verblijft in een gevaarlijke positie . Deze materiele wereld op zichzelf is een gevaarlijke positie. Onze zaken zijn dus... Dat er gevaar moet zijn. Nu moeten we onze aandacht schenken aan het feit dat we de oceaan -materiele wereld- zo snel mogelijk moeten oversteken. Zo lang je op de zee bent, ben je in groot gevaar. Hoe sterk je schip ook mag zijn. Dat is een feit. Je mag dus niet gestoord worden door de golven van de zee. Probeer gewoon de oceaan over te steken. Ga naar de andere kant. Dat zijn uw plichten. Bekijk het zo, zolang we in deze materiele wereld zijn, moeten er gevaarlijke moeilijkheden zijn dit omdat de wereld zo is. Dus onze dagdagelijkse zaken, zelfs met deze moeilijkheden blijft het gevaarlijk, we moeten ons Kṛṣṇa bewustzijn ontwikkelen, en achter het opgeven van ons lichaam, gaan we terug naar huis, terug naar Kṛṣṇa. Dat is onze plicht. We moeten niet verstoord worden door die zogenaamde moeilijkheden. Ze zijn niet zogenaamd; ze zijn een feit.